5 czerwca 2014

Ogłoszenie konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych – 2014-06-05

Dyrektor Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. Dr. Wł. Biegańskiego w Grudziądzu ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych

OGŁOSZENIE

Na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654).Dyrektor Regionalnego Szpitala Specjalistycznegoim. dr. Wł. Biegańskiego w Grudziądzuogłasza konkursna udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy, pielęgniarki, położne,mgr i tech. medycznych, fizjoterapeutów, psychologów, terapeutów zajęciowych, neurologopedów, dietetyków, ratowników medycznychoraz kierowców- ratowników medycznych Udzielanie świadczeń obejmuje wykonywanie zadań Regionalnego Szpitala Specjalistycznego w Grudziądzu względem pacjentów leczonych w Szpitalu w Grudziądzu ubezpieczonych w Narodowym Funduszu Zdrowia oraz przypisanych statutowodo obszaru działania Regionalnego Szpitala Specjalistycznego w Grudziądzu. Maksymalny proponowany czas trwania umowy to 31 grudzień 2018 r. Termin rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych: 01 lipca 2014 r.Zapraszamy do składania ofert.Szczegółowe warunki konkursu, regulamin, formularz oferty oraz projekt umowydostępne są w Referacie ds. Osobowych Regionalnego Szpitala Specjalistycznegoim. dr. Wł. Biegańskiego w Grudziądzu przy ul. Sikorskiego 32, pok. nr 3 oraz na stronie internetowej www.bieganski.org od dnia 5 czerwca 2014 r.Oferent jest zobowiązany do zapoznania się z treścią regulaminu konkursu.Oferty należy składać w formie pisemnej w zamkniętej kopercie formatu A5 w Referacieds. Osobowych, pok. nr 3 w terminie do dnia 13 czerwca 2014 r.Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych zostanie rozstrzygniętyw dniu 16 czerwca 2014 r.w Referacie ds. Osobowych.

Oferent jest związany ofertą do 30-go dnia od upływu terminu składania ofert. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu lub przesunięcia terminu składania ofert. Oferent ma prawo do składania skarg i protestów dotyczących konkursu.Pliki do pobraniaRegulamin konkursuWarunki jakie powinna spełniać oferta złożona do konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Regionalnym Szpitalu Specjalistycznymim. dr. Wł. Biegańskiego w Grudziądzu.Warunki dla LekarzyWarunki dla PielęgniarekWarunki dla pozostałego personeluOferty:Oferta dla LekarzyOferta dla PielęgniarekOferta dla pozostałego personelu

Realizujemy narodowy program

pakietu onkologicznego
Dowiedz się więcej

Szukasz informacji dotyczących hospitalizacji?

Sprawdź STREFĘ PACJENTA
Dowiedz się więcej

Śledź nas na Facebooku i Instagramie.

Jesteśmy zawsze blisko Ciebie

ul. Rydygiera 15/17, 86-300 Grudziądz

Zapraszamy do kontaktu
kancelaria@bieganski.org

Formularz kontaktowy