11 czerwca 2013

Ogłoszenie Konkursu Na Udzielanie Świadczeń Zdrowotnych – 2013-06-11

Dyrektor Regionalnego Szpitala Specjalistycznego
im. dr. Wł. Biegańskiego w Grudziądzu
ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych

OGŁOSZENIE

Na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654). Dyrektor Regionalnego Szpitala Specjalistycznego
im. dr. Wł. Biegańskiego w Grudziądzu
ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy, pielęgniarki,mgr i tech. medycznych, fizjoterapeutów, dietetyków i ratowników medycznych.
Udzielanie świadczeń obejmuje wykonywanie zadań Regionalnego
Szpitala Specjalistycznego w Grudziądzu względem pacjentów leczonych w
Szpitalu w Grudziądzu, ubezpieczonych w Narodowym Funduszu Zdrowia oraz
przypisanych statutowo do obszaru działania Regionalnego Szpitala
Specjalistycznego w Grudziądzu.
Maksymalny proponowany czas trwania umowy to 31 grudzień 2018 r.
Termin rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych: 01 lipca 2013 r. Zapraszamy do składania ofert.

Szczegółowe warunki konkursu, regulamin, formularz oferty oraz projekt umowy
udostępni Oferentowi Referat ds. Osobowych Regionalnego Szpitala Specjalistycznego
im. dr. Wł. Biegańskiego w Grudziądzu, ul. Sikorskiego 32, pok. nr 3 od dnia 12 czerwca 2013 r.
Oferent jest zobowiązany do zapoznania się z treścią regulaminu konkursu.
Oferty należy składać w formie pisemnej w zamkniętej kopercie formatu C5
w Referacie ds. Osobowych, pok. nr 3 w terminie do dnia 18 czerwca 2013 r.
Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych zostanie rozstrzygnięty w dniu 19 czerwca 2013 r.
w Referacie ds. Osobowych.
Oferent jest związany ofertą do 30-go dnia od upływu terminu składania
ofert. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania
konkursu lub przesunięcia terminu składania ofert. Oferent ma prawo do
składania skarg i protestów dotyczących konkursu.Pliki do pobraniaRegulamin konkursuWarunki jakie powinna spełniać oferta złożona do konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnychw Regionalnym Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Wł. Biegańskiego w Grudziądzu.Warunki dla LekarzyWarunki dla PielęgniarekWarunki dla pozostałego personeluOferty: Oferta dla LekarzyOferta dla PielęgniarekOferta dla pozostałego personelu

Realizujemy narodowy program

pakietu onkologicznego
Dowiedz się więcej

Szukasz informacji dotyczących hospitalizacji?

Sprawdź STREFĘ PACJENTA
Dowiedz się więcej

Śledź nas na Facebooku i Instagramie.

Jesteśmy zawsze blisko Ciebie

ul. Rydygiera 15/17, 86-300 Grudziądz

Zapraszamy do kontaktu
kancelaria@bieganski.org

Formularz kontaktowy