Deprecated: Using ${var} in strings is deprecated, use {$var} instead in /home/biegan00/public_html/wwwnew/wp-content/themes/szpital-grudziadz/vendor/roots/acorn/src/Roots/Acorn/PackageManifest.php on line 67

Deprecated: Using ${var} in strings is deprecated, use {$var} instead in /home/biegan00/public_html/wwwnew/wp-content/themes/szpital-grudziadz/vendor/roots/acorn/src/Roots/Acorn/PackageManifest.php on line 75

Deprecated: Using ${var} in strings is deprecated, use {$var} instead in /home/biegan00/public_html/wwwnew/wp-content/themes/szpital-grudziadz/vendor/roots/acorn/src/Roots/Acorn/PackageManifest.php on line 114
Ogłoszenie Konkursu Na Udzielanie Świadczeń Zdrowotnych - 2013-02-21 - Szpital Grudziądz
21 lutego 2013

Ogłoszenie Konkursu Na Udzielanie Świadczeń Zdrowotnych – 2013-02-21

Dyrektor Regionalnego Szpitala Specjalistycznego
im. dr. Wł. Biegańskiego w Grudziądzu
ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych.

OGŁOSZENIE

Na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654).

Dyrektor Regionalnego Szpitala Specjalistycznego
im. dr. Wł. Biegańskiego w Grudziądzu
ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w
zakresie diagnostyki inwazyjnej zaburzeń rytmu serca (badanie
elektrofizjologiczne) oraz diagnostyki inwazyjnej zaburzeń rytmu z
ablacją zaburzeń rytmu.
Udzielanie
świadczeń obejmuje wykonywanie zadań Regionalnego Szpitala
Specjalistycznego w Grudziądzu względem pacjentów leczonych w Szpitalu w
Grudziądzu, ubezpieczonych w Narodowym Funduszu Zdrowia oraz
przypisanych statutowo do obszaru działania Regionalnego Szpitala
Specjalistycznego w Grudziądzu. Proponowany czas trwania umowy to 2 lata.. Termin rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych: 01 marca 2013 r. Zapraszamy do składania ofert.

Szczegółowe warunki konkursu, regulamin, formularz oferty oraz projekt umowy
udostępni Oferentowi Referat ds. Osobowych Regionalnego Szpitala Specjalistycznego
im. dr. Wł. Biegańskiego w Grudziądzu, ul. Sikorskiego 32, pok. nr 3 od dnia 21 lutego 2013 r.
Oferent jest zobowiązany do zapoznania się z treścią regulaminu konkursu.
Oferty należy składać w formie pisemnej w zamkniętej kopercie w Referacie ds. Osobowych,
pok. nr 3 w terminie do dnia 26 luty 2013 r.
Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych zostanie rozstrzygnięty w dniu 27 lutego 2013 r.
w Referacie ds. Osobowych.
Oferent jest związany ofertą do 30-go dnia od upływu terminu składania
ofert. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania
konkursu lub przesunięcia terminu składania ofert. Oferent ma prawo do
składania skarg i protestów dotyczących konkursu.

Pliki do pobrania:
Warunki
Regulamin konkursuOferta

Umowa

Realizujemy narodowy program

pakietu onkologicznego
Dowiedz się więcej

Szukasz informacji dotyczących hospitalizacji?

Sprawdź STREFĘ PACJENTA
Dowiedz się więcej

Śledź nas na Facebooku i Instagramie.

Jesteśmy zawsze blisko Ciebie

ul. Rydygiera 15/17, 86-300 Grudziądz

Zapraszamy do kontaktu
kancelaria@bieganski.org

Formularz kontaktowy