5 grudnia 2012

OGŁOSZENIE – Badania sprawozdania finansowego – 2012-12-05

Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu ul. Gen. Władysława Sikorskiego 32 zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012 oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem.

Oferta powinna zawierać informacje:
– o Oferencie, o formie prowadzenia działalności,- o wpisie do rejestru biegłych rewidentów z podaniem numeru i daty wpisu,- o wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badań sprawozdań finansowych z podaniem numeru i daty wpisu,- oświadczenie o przyjęciu zobowiązania o konieczności uczestnictwa w posiedzeniu Rady Społecznej Szpitala,- cenę za badanie sprawozdania finansowego oraz sporządzenie pisemnej opinii o badanym sprawozdaniu wraz z raportem.

Kryteria oceny ofert: cena i doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych zakładów opieki zdrowotnej.
Oferty należy składać w Regionalnym Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Władysława Biegańskiego, ul. Sikorskiego 32, 86-300 Grudziądz, w sekretariacie pok. nr 16, nie później niż do 14.12.2012 r. w godzinach od 8:00 do 14:00.

Realizujemy narodowy program

pakietu onkologicznego
Dowiedz się więcej

Szukasz informacji dotyczących hospitalizacji?

Sprawdź STREFĘ PACJENTA
Dowiedz się więcej

Śledź nas na Facebooku i Instagramie.

Jesteśmy zawsze blisko Ciebie

ul. Rydygiera 15/17, 86-300 Grudziądz

Zapraszamy do kontaktu
kancelaria@bieganski.org

Formularz kontaktowy