5 października 2016

Ogłoszenie – 2016-10-05

Ogłoszenie na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za rok 2016.

   Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu ul. Rydygiera 15/17 zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016 oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem.

Oferta powinna zawierać:

  • informacje o oferencie (forma prowadzenia działalności, nazwa i adres wykonawcy oraz wskazanie osoby, która będzie prowadziła badanie sprawozdania),
  • informację o wpisie do rejestru biegłych rewidentów z podaniem numeru i daty wpisu oraz o wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badań sprawozdań finansowych z podaniem numeru i daty wpisu,
  • oświadczenie o przyjęciu zobowiązania o konieczności uczestnictwa w posiedzeniu Rady Społecznej Szpitala,
  • cenę brutto (PLN) za przeprowadzenie badania oraz sporządzenie pisemnej opinii o badanym sprawozdaniu wraz z raportem, uwzględniającą wszystkie koszty.


Kryteria oceny ofert:

  • cena,
  • doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych zakładów opieki zdrowotnej.

   Oferty należy składać w Regionalnym Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Władysława Biegańskiego, ul. Rydygiera 15/17, budynek T, 86 – 300 Grudziądz, w sekretariacie pok. nr 108, nie później niż do 25.11.2016 r. do godziny 12.00

Realizujemy narodowy program

pakietu onkologicznego
Dowiedz się więcej

Szukasz informacji dotyczących hospitalizacji?

Sprawdź STREFĘ PACJENTA
Dowiedz się więcej

Śledź nas na Facebooku i Instagramie.

Jesteśmy zawsze blisko Ciebie

ul. Rydygiera 15/17, 86-300 Grudziądz

Zapraszamy do kontaktu
kancelaria@bieganski.org

Formularz kontaktowy