3 grudnia 2014

OGŁOSZENIE – 2014-12-03

Konkursy i przetargi

Przeprowadzenie  badania sprawozdania finansowego za rok 2014.

Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu ul. Rydygiera 15/17 zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014 oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem.

Oferta powinna zawierać  informacje:

– o oferencie, o formie prowadzenia działalności,
– o wpisie do rejestru biegłych rewidentów z podaniem numeru i daty wpisu,
– o wpisie na listę  podmiotów uprawnionych do badań  sprawozdań  finansowych z podaniem numeru i daty wpisu,- oświadczenie o przyjęciu zobowiązania o konieczności uczestnictwa w posiedzeniu Rady Społecznej Szpitala,
– ceny  za badanie sprawozdania finansowego oraz sporządzenie pisemnej opinii o badanym sprawozdaniu wraz z raportem.

Kryteria oceny ofert: cena i doświadczenie w badaniu sprawozdań  finansowych zakładów opieki zdrowotnej.

Oferty należy składać  w Regionalnym Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Władysława Biegańskiego, ul. Rydygiera 15/17, budynek T , 86-300 Grudziądz, w sekretariacie pok. nr 108, nie później niż  do 9.12.2014 r. do godziny 12:00.

Realizujemy narodowy program

pakietu onkologicznego
Dowiedz się więcej

Szukasz informacji dotyczących hospitalizacji?

Sprawdź STREFĘ PACJENTA
Dowiedz się więcej

Śledź nas na Facebooku i Instagramie.

Jesteśmy zawsze blisko Ciebie

ul. Rydygiera 15/17, 86-300 Grudziądz

Zapraszamy do kontaktu
kancelaria@bieganski.org

Formularz kontaktowy