2 lutego 2023

Nowa Koordynator Oddziału Medycyny Paliatywnej i jej koncepcja skoordynowanej opieki medycznej

Przedstawiamy Panią dr n. med. Joannę Bielińską, nową Koordynator Oddziału Medycyny Paliatywnej i nową koncepcję skoordynowanej opieki paliatywnej. 

Szanowni Państwo!
Przedstawiamy Panią dr n. med. Joannę Bielińską, nową Koordynator Oddziału Medycyny Paliatywnej. 
Edukacja 
Pani dr pochodzi z Piły, gdzie rozpoczynała swoją edukację w Zespole Szkół Naftowo-Górniczych. Wykształcenie medyczne zdobywała w bydgoskim Collegium Medicum UMK. 
Specjalizację w dziedzinie chorób  wewnętrznych uzyskała po szkoleniu w Klinice Chorób Naczyń i Wewnętrznych Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 w Bydgoszczy, pod okiem dr. n. med. Grzegorza Pulkowskiego, konsultanta wojewódzkiego w zakresie chorób wewnętrznych. 
Kolejny tytuł specjalisty medycyny paliatywnej uzyskała w 2020 r. po szkoleniu odbytym w bydgoskim ośrodku medycyny paliatywnej NZOZ Dom Sue Ryder.  
W 2017 r. uzyskała stopień doktora nauk medycznych pod opieką naukową prof. dr hab. Marii Kłopockiej, na podstawie rozprawy zatytułowanej: „Ocena występowania oraz nasilenia objawów depresyjnych i lękowych wśród pacjentów z chorobą Leśniowskiego-Crohna i wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego w kontekście czynników klinicznych i biochemicznych”.

Koncepcja skoordynowanej opieki paliatywnej
Z naszym Szpitalem związała się wygrywając konkurs na Koordynatora Oddziału Medycyny Paliatywnej. W postępowaniu konkursowym przedstawiła koncepcję skoordynowanej opieki paliatywnej. Zgodnie z tym założeniem opieka paliatywna realizowana dotychczas przez Oddział Medycyny Paliatywnej ma zostać rozszerzona o działalność Poradni Medycyny Paliatywnej oraz Hospicjum Domowego. 
Zintegrowanie opieki nad pacjentami cierpiącymi, często u kresu swego życia pozwoli zoptymalizować wykorzystanie sprzętu i kadr medycznych naszego Szpitala,  co z kolei przełoży się już bezpośrednio na poprawę dostępności do pracowników z fachową wiedzą i doświadczeniem w zakresie medycyny paliatywnej. Po wdrożeniu w życie nowej formuły funkcjonowania skoordynowanej opieki paliatywnej każdy pacjent, który zostanie nią objęty uzyska pomoc zgodnie z potrzebami. W zależności od zaawansowania choroby, statusu terapeutycznego, nasilenia objawów i potrzeb psychologicznych, jak i fizycznych chory będzie pod opieką Poradni, Hospicjum Domowego lub/i Oddziału. Taka struktura pozwoli na dynamiczne reagowanie personelu na zmiany stanu pacjenta wynikające z leczenia, bądź postępu choroby oraz na dostosowanie modelu opieki na najbardziej sprzyjający choremu.
Nasz Szpital realizując misję szeroko rozumianej opieki medycznej wspiera nową Koordynator w trudzie organizacyjnym nowych struktur obszaru opieki paliatywnej. Analiza sytuacji w Grudziądzu wskazuje na potrzebę i zasadność poszerzenia działalności w tym zakresie. Wierzymy, że nowoczesne podejście i przemyślane rozwiązania przyniosą szereg korzyści pacjentom z naszego regionu. 

Realizujemy narodowy program

pakietu onkologicznego
Dowiedz się więcej

Szukasz informacji dotyczących hospitalizacji?

Sprawdź STREFĘ PACJENTA
Dowiedz się więcej

Śledź nas na Facebooku i Instagramie.

Jesteśmy zawsze blisko Ciebie

ul. Rydygiera 15/17, 86-300 Grudziądz

Zapraszamy do kontaktu
kancelaria@bieganski.org

Formularz kontaktowy