29 marca 2017

Niezależni biegli zbadali sprawozdanie finansowe szpitala. Nie mają zastrzeżeń

„Jest zgodne z obowiązującymi przepisami prawa” – piszą w opinii rewidenci. Dodatkowo dziękują pracownikom szpitala z zespołu finansowo-księgowego za współpracę i oceniają ją bardzo wysoko.

Regionalny Szpital Specjalistyczny właśnie otrzymał list i opinię podsumowującą badanie sprawozdania finansowego szpitala za 2016 rok.
Opinię tę przygotowali biegli rewidenci z firmy POL-TAX. Piszą w niej:
„Naszym zdaniem zbadane sprawozdanie finansowe:
a) przekazuje rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Wł. Biegańskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Grudziądzu na dzień 31 grudnia 2016 roku, jak też wynik finansowy za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami ustawy o rachunkowości i przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości,
b) zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych,
c) jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi jednostkę przepisami prawa i postanowieniami statutu jednostki.”
Biegli nie zgłosili zastrzeżeń do prawidłowości i rzetelności zbadanego sprawozdania finansowego.
Oprócz opinii zarząd firmy wystosował także list gratulacyjny do dyrekcji szpitala.
„We współpracy z Państwem szczególnie wysoko oceniamy bezpośredni kontakt z zespołem finansowo-księgowym pozwalający na uzyskiwanie na bieżąco kompletnych i wyczerpujących wyjaśnień dotyczących przedmiotowego zlecenia.” – pisze Hanna Blajer, prezes firmy POL-TAX, oceniając, że z tak profesjonalnym zespołem z jakim firma miała zaszczyt pracować, szpital wykorzysta szanse i znakomicie poradzi sobie z wyzwaniami jakie przyniosą następne lata.
POL-TAX to jedna z czołowych firm na rynku audytorskim. W 2014 roku zajęła 7 miejsce w Zestawieniu Audytorów opublikowanym przez Gazetę Finansową. W 2016 roku 17 miejsce w Rankingu Firm Audytorskich Dziennika „Rzeczpospolita”.
Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu rok obrachunkowy 2016 zakończył zyskiem w kwocie 32 798 915,49 zł.

Realizujemy narodowy program

pakietu onkologicznego
Dowiedz się więcej

Szukasz informacji dotyczących hospitalizacji?

Sprawdź STREFĘ PACJENTA
Dowiedz się więcej

Śledź nas na Facebooku i Instagramie.

Jesteśmy zawsze blisko Ciebie

ul. Rydygiera 15/17, 86-300 Grudziądz

Zapraszamy do kontaktu
kancelaria@bieganski.org

Formularz kontaktowy