4 października 2022

Nasz Szpital Finalistą w konkursie "Zdrowa Przyszłość – Inspiracje" w kategorii Innowacyjny szpital – zarządzanie

Zgłoszony przez nas projekt „Kompleksowa opieka nad pacjentem kardiochirurgicznym” został doceniony w 5. edycji konkursu „Zdrowa Przyszłość – Inspiracje”. 

Nasz Szpital Finalistą w konkursie „Zdrowa Przyszłość – Inspiracje” w kategorii Innowacyjny szpital – zarządzanie 

Zgłoszony przez nas projekt „Kompleksowa opieka nad pacjentem kardiochirurgicznym” został doceniony w 5. edycji konkursu „Zdrowa Przyszłość – Inspiracje”. 

W ramach projektu wdrożyliśmy kompleksową, koordynowaną opiekę nad pacjentem kardiochirurgicznym realizowaną przez Oddział Kardiochirurgiczny, Oddział Kardioanestezjologii oraz Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej i Kardiologii Doświadczalnej. 

Dzięki wprowadzonemu w naszym Szpitalu systemowi koordynowanej opieki nad pacjentem kardiochirurgicznym pacjenci ze złożonymi wadami serca i naczyń krwionośnych objęci są kompleksową opieką medyczną.

Pacjent po zabiegu kardiochirurgicznym,  przekazywany jest pod opiekę personelu medycznego Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej i Kardiologii Doświadczalnej. W oddziale tym prowadzona jest kompleksowa rehabilitacja kardiologiczna pacjenta. Rehabilitacja ta kontynuowana jest w warunkach domowych w ramach hybrydowej rehabilitacji domowej, z wykorzystaniem monitorowania pacjenta za pomocą systemów telemedycznych.

Celem projektu była optymalizacja procesu leczenia pacjentów kardiochirurgicznych poprzez:

Zwiększenie liczby przeprowadzonych procedur  zabiegowych, w tym zwiększenie liczby zabiegów mniej inwazyjnych.
Poprawę  bezpieczeństwa, zwiększenie efektywności leczenia oraz poprawę komfortu pacjenta poprzez:
▪️ zastosowanie prerehabilitacji przed zabiegiem kardiochirurgicznym dla pacjentów o szczególnie wysokim ryzyku okołozabiegowym,
▪️ skrócenie czasu hospitalizacji pacjenta w Oddziale Kardiochirurgicznym,
▪️ szybkie wdrożenie rehabilitacji kardiologicznej u pacjenta kardiochirurgicznego w Oddziale Rehabilitacji Kardiologicznej i Kardiologii Doświadczalnej,
▪️ skrócenie czasu hospitalizacji pacjenta wymagającego rehabilitacji kardiologicznej po zabiegu kardiochirurgicznym poprzez zastosowanie rehabilitacji hybrydowej u pacjenta w warunkach domowych z wykorzystaniem systemów telemedycznych.
Poprawę wyników ekonomicznych realizowanych świadczeń medycznych pacjentom kardiochirurgicznym poprzez:
▪️ dokonanie stosownych zmian struktury organizacyjnej oddziałów zaangażowanych w opiekę nad pacjentem kardiochirurgicznym,
▪️ optymalizację prowadzonych rozliczeń procedur medycznych udzielonych pacjentom kardiochirurgicznym oraz zwiększenie kontroli prawidłowości tych rozliczeń,
▪️ optymalizację wykorzystania hybrydowych bloków operacyjnych.

Dzięki tej metodzie udało nam się uzyskać następujące efekty:
Liczba zabiegów kardiochirurgicznych wzrosła o 78%. Porównując okres IX-XII 2019 – 87 zabiegów, IX-XII 2021 – 155.
Liczba pacjentów, którym udzielono świadczeń kardiochirurgicznych wzrosła o 124%. W okresie IX-XII 2019 – 103 pacjentów, IX-XII 2021 – 231.
Średni czas hospitalizacji w Oddziale Kardiochirurgicznym został skrócony.
Uzyskano dodatni wynik finansowy działań podejmowanych w ramach udzielanych świadczeń pacjentowi kardiochirurgicznemu. Analiza porównawcza wyników finansowych za okres I-IV.2019 i I-IV.2022 wskazała wzrost zysku finansowego o 500%.

Wdrożenie kompleksowej opieki nad pacjentem kardiochirurgicznym nie tylko poprawiło jakość i bezpieczeństwo udzielanych przez nas świadczeń, ale także pozwoliło na wypracowanie dodatniego wyniku finansowego.

Gratulujemy kadrze medycznej współpracujących ze sobą oddziałów, bez których wspomniany sukces nie byłby możliwy!

Realizujemy narodowy program

pakietu onkologicznego
Dowiedz się więcej

Szukasz informacji dotyczących hospitalizacji?

Sprawdź STREFĘ PACJENTA
Dowiedz się więcej

Śledź nas na Facebooku i Instagramie.

Jesteśmy zawsze blisko Ciebie

ul. Rydygiera 15/17, 86-300 Grudziądz

Zapraszamy do kontaktu
kancelaria@bieganski.org

Formularz kontaktowy