30 grudnia 2021

Naprawa sytuacji Szpitala w cieniu czwartej fali pandemii

Systematyczne działania naprawcze, walka z czwartą falą pandemii oraz wzrost  nakładów inwestycyjnych to najważniejsze wskaźniki i kierunki działalności Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Władysława Biegańskiego w mijającym 2021 roku.

Nasze ambitne plany naprawcze, realizowane w Szpitalu w ostatnich miesiącach, musimy zderzać z pogarszającą się w Polsce i naszym regionie z tygodnia na tydzień sytuacją pandemiczną. Ogromne zaangażowanie kadry medycznej i niemedycznej pozwala nam wychodzić codziennie z tej walki obronną ręką, wbrew wszelkim przeciwnościom, a także wbrew wyrażanych publicznie, całkowicie niesprawiedliwym ocenom. Apeluję w imieniu całego naszego personelu oraz własnym o więcej zrozumienia dla trudnej sytuacji i dla naszej ogromnej determinacji w pracy dla Szpitala i Pacjentów – powiedział Maciej Hoppe, Dyrektor Szpitala, który zaprezentował aktualną sytuację naszej Placówki podczas ostatniej w tym roku sesji Rady Miejskiej w Grudziądzu. – Kolejny rok będzie czasem kolejnych wyzwań. Już teraz nasze prognozy wskazują na radykalny wzrost podstawowych kosztów utrzymania, co wynika ze znaczących podwyżek cen gazu, energii i wielu innych produktów – podkreślił Dyrektor.

Dodatni wynik finansowy za III kwartał 2021

Zgodnie z przedstawioną przez Dyrektora Szpitala informacją, wynik finansowy netto wg stanu na III kwartał 2021 r. był dodatni i wynosił 6.586.373,07 zł – dla porównania w 2019 – czyli jeszcze przed pandemią – wynik był ujemny i wynosił  -51.229.116,39, w 2015 r. – również ujemny  -73.613.824,83). Przychody w 2021 r. wg stanu na III kwartał wynosiły 263.705.126,37 zł

Pomoc pacjentom z COVID-19 i masowe szczepienia

Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego ma wiodącą rolę w zwalczaniu pandemii w województwie kujawsko-pomorskim. W szczycie trzeciej fali epidemii zapewniliśmy aż 500 (marzec/kwiecień 2021) miejsc dla pacjentów z koronawirusem, a obecnie – decyzją wojewody z 15 grudnia br. nasz Szpital utrzymuje bazę 135 łóżek covidowych, w tym 13 respiratorowych. W okresie pandemii Covid-19 w 2020 roku hospitalizowanych było 2788, a w 2021 roku – 3464 osób, łącznie 6252 pacjentów z koronawirusem (stan na 20.12.2021 r.) Realizujemy również masowe szczepienia przeciw COVID-19. Dotychczas wykonaliśmy ponad  69 tys. szczepień. Akcja szczepień trwa.

Ponad 170 mln zł dodatkowych środków dla Szpitala

Dyrektor Maciej Hoppe poinformował także, że w okresie od marca 2020 r. do października 2021 r. Szpital otrzymał z NFZ na wypłatę „dodatków COVID” oraz rekompensat dla personelu medycznego dodatkową kwotę w wysokości 89.875.486,19 zł. Natomiast z tytułu udzielonych świadczeń, związanych z leczeniem pacjentów z Covid-19 oraz pozostawieniem w gotowości do udzielania tych świadczeń w wysokości 83.905.087,43 zł netto. Należy podkreślić, że w początkowym okresie pandemii dodatki do wynagrodzenia i kontraktów Szpital wypłacał pracownikom medycznym z własnych wypracowanych środków, następnie wypłacano rekompensaty ze środków NFZ, a przez ostatni – ponadroczny okres – dodatkowe świadczenie refinansowane przez NFZ.

Wyższy poziom środków zewnętrznych i rozwój współpracy naukowej

Nasz Szpital systematycznie pozyskuje coraz więcej środków inwestycyjnych z zewnętrznych źródeł finansowania, w szczególności z Ministerstwa Zdrowia, od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, NFZ, Urzędu Marszałkowskiego i innych instytucji. Kwota pozyskanych w okresie pandemii dotacji to ponad 40 mln zł, w tym 18,6 mln w 2021 r. Dla porównania w poprzednich latach ta wartość średniorocznie kształtowała się na poziomie kilku milionów złotych. Otrzymane dotacje w okresie pandemii finansowały i finansują ponad 24 projekty i działania.

Planujemy także rozwijać współpracę naukową i akademicką. W tym celu podpisany został m. in. list intencyjny o współpracy z Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego w Warszawie, które prowadzi szeroką działalność naukową, medyczną i akademicką. W 2022 roku planujemy zorganizować dużą ogólnopolską konferencję naukową w obszarze kardiologii. Trwają również prace i konsultacje dotyczące wprowadzenia innowacyjnych i efektywnych rozwiązań sprzętowych, w tym m. in. w zakresie bezpiecznej dla środowiska naturalnego utylizacji coraz większej ilości odpadów medycznych.

Realizujemy narodowy program

pakietu onkologicznego
Dowiedz się więcej

Szukasz informacji dotyczących hospitalizacji?

Sprawdź STREFĘ PACJENTA
Dowiedz się więcej

Śledź nas na Facebooku i Instagramie.

Jesteśmy zawsze blisko Ciebie

ul. Rydygiera 15/17, 86-300 Grudziądz

Zapraszamy do kontaktu
kancelaria@bieganski.org

Formularz kontaktowy