2 lutego 2021

KONKURS PLASTYCZNY Z NAGRODĄ

Ogłaszamy konkurs plastyczny dla dzieci do 18 r. ż., które wykonają pracę plastyczną o dowolnej technice, obrazującą „Superbohatera Szpitala”. 

Ogłaszamy konkurs plastyczny dla dzieci do 18 r. ż., które wykonają pracę plastyczną o dowolnej technice, obrazującą „Superbohatera Szpitala”. 
  1. Do uczestnictwa w konkursie wymagana jest pisemna zgoda rodzica/przedstawiciela ustawowego.
  2. Dla zwycięzców czekają 3 pluszowe misie o rozmiarze ok. 1m ufundowane przez FADO CAFE. 
  3. Prace wraz z  podpisanym przez rodzica/przedstawiciela ustawowego oświadczeniem należy nadsyłać pocztą lub przesyłką kurierską (na koszt nadsyłającego) do 15.03.2021 r. do godz. 14.00 (decyduje data wpływu do Kancelarii) na adres Kancelaria Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Wł. Biegańskiego, ul. Rydygiera 15/17, 86-300 Grudziądz.
  4. Zwycięzca zostanie ogłoszony w komentarzu Szpitala pod postem, na profilu społecznościowym Facebook. 
Zapraszamy wszystkie dzieci do udziału w konkursie! 
 
Regulamin konkursu:

Oświadczenie rodzica/ przedstawiciela ustawowego

Klauzula informacyjna

Realizujemy narodowy program

pakietu onkologicznego
Dowiedz się więcej

Szukasz informacji dotyczących hospitalizacji?

Sprawdź STREFĘ PACJENTA
Dowiedz się więcej

Śledź nas na Facebooku i Instagramie.

Jesteśmy zawsze blisko Ciebie

ul. Rydygiera 15/17, 86-300 Grudziądz

Zapraszamy do kontaktu
kancelaria@bieganski.org

Formularz kontaktowy