12 lutego 2020

Konkurs na Zastępcę Dyrektora ds. Lecznictwa został rozstrzygnięty

Zastępcą Dyrektora ds. Lecznictwa został prof. dr hab. n.med. Aleksander Goch

Prof. dr hab. n.med. Aleksander Goch jest absolwentem Wydziału Lekarskiego Wojskowej Akademii Medycznej. Po ukończeniu stażu dyplomowego pełnił służbę wojskową w jednostce wojskowej w Płocku, następnie służył w siłach zbrojnych ONZ w Libanie.

Pracował m.in. w Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi oraz w 10 -tym Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką w Bydgoszczy, gdzie Kierował Zakładem Diagnostyki Kardiologicznej i Hipertensjologii oraz Kliniką Kardiologii i Kardiochirurgii.

Jest specjalistą I i II stopnia chorób wewnętrznych, kardiologii oraz hipertensjologii. Począwszy od roku 1995 uzyskiwał kolejne stopnie naukowe: doktora nauk medycznych, doktora habilitowanego nauk medycznych w zakresie medycyny – kardiologii, skończywszy na tytule profesora nauk medycznych nadanym przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej.

Dorobek naukowy nowego Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa to 131 prac, głównie z zakresu kardiologii, a także 83 komunikaty naukowe prac prezentowanych na kongresach oraz zjazdach krajowych i międzynarodowych.

Prof. dr hab. n.med. Aleksander Goch jest promotorem i recenzentem prac doktorskich i habilitacyjnych, współorganizatorem ogólnopolskich konferencji naukowych, kursów podyplomowych oraz warsztatów edukacyjnych.

Nowy Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa jest także laureatem wielu nagród krajowych i międzynarodowych w zakresie ochrony zdrowia.

Realizujemy narodowy program

pakietu onkologicznego
Dowiedz się więcej

Szukasz informacji dotyczących hospitalizacji?

Sprawdź STREFĘ PACJENTA
Dowiedz się więcej

Śledź nas na Facebooku i Instagramie.

Jesteśmy zawsze blisko Ciebie

ul. Rydygiera 15/17, 86-300 Grudziądz

Zapraszamy do kontaktu
kancelaria@bieganski.org

Formularz kontaktowy