12 grudnia 2018

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych

Przesunięcie terminu rozstrzygnięcia konkursu.

Dyrektor Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Wł. Biegańskiego w Grudziądzu informuje, iż z uwagi na trwające negocjacje, następuje przesunięcie terminu rozstrzygnięcia konkursu ofert  na udzielanie świadczeń zdrowotnych, świadczeń szpitalnych, świadczeń stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych innych niż świadczenia szpitalne wykonywane na rzecz pacjentów Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu przez lekarzy, pielęgniarki, położne, perfuzjonistów, mgr i tech. medycznych, psychologów, fizjoterapeutów, ratowników medycznych, kierowców-ratowników medycznych, dietetyków, sterylizatorów, terapeutów zajęciowych, logopedów, diagnostów laboratoryjnych.

Rozstrzygnięcie konkursu ofert zostaje przesunięte na dzień  31.12.2018 rokuDyrektor Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Wł. Biegańskiego w Grudziądzu
Na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późn. zmianami). 
ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

– wykonywania opisów badań radiologicznych, tomografii komputerowej oraz rezonansu magnetycznego drogą teleradiologii

oraz
– pełnienia stacjonarnych dyżurów lekarskich w Zakładzie Radiologii Ogólnej
i Diagnostyki Obrazowej.

Udzielanie świadczeń obejmuje wykonywanie zadań Regionalnego Szpitala Specjalistycznego w Grudziądzu względem pacjentów leczonych w Szpitalu w Grudziądzu ubezpieczonych w Narodowym Funduszu Zdrowia oraz przypisanych statutowo do obszaru działania Regionalnego Szpitala Specjalistycznego w Grudziądzu. 
Proponowany czas trwania umowy: 12 miesięcy.
Termin rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych: 1 stycznia 2019 r.
Zapraszamy do składania ofert.
Szczegółowe warunki konkursu, regulamin, formularz oferty oraz projekt umowy
udostępni Oferentowi Dział Kadr Regionalnego Szpitala Specjalistycznego
im. dr. Wł. Biegańskiego w Grudziądzu, ul. Rydygiera 15/17, bud. T, pok. nr 107 od dnia 10 grudnia 2018 r.

Oferent jest zobowiązany do zapoznania się z treścią regulaminu konkursu.
Oferty należy składać w formie pisemnej w zamkniętej kopercie w Dziale Kadr, pok. nr 107
w terminie do dnia 18 grudnia 2018 r.

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych zostanie rozstrzygnięty w dniu 19 grudnia 2018 r. w Dziale Kadr.
 
Oferent jest związany ofertą do 30-go dnia od upływu terminu składania ofert. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu lub przesunięcia terminu składania ofert. Oferent ma prawo do składania skarg i protestów dotyczących konkursu.

Realizujemy narodowy program

pakietu onkologicznego
Dowiedz się więcej

Szukasz informacji dotyczących hospitalizacji?

Sprawdź STREFĘ PACJENTA
Dowiedz się więcej

Śledź nas na Facebooku i Instagramie.

Jesteśmy zawsze blisko Ciebie

ul. Rydygiera 15/17, 86-300 Grudziądz

Zapraszamy do kontaktu
kancelaria@bieganski.org

Formularz kontaktowy