15 listopada 2017

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych – 2017-11-15

Na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
Dyrektor Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Wł. Biegańskiego w Grudziądzu ogłasza konkurs.

Przedmiotem konkursu jest udzielanie świadczeń przez lekarzy, pielęgniarki, położne, perfuzjonistów, mgr i tech. medycznych, psychologów, fizjoterapeutów, ratowników medycznych, kierowców – ratowników medycznych, dietetyków oraz sterylizatorów.

Udzielanie świadczeń obejmuje wykonywanie zadań Regionalnego Szpitala Specjalistycznego w Grudziądzu względem pacjentów leczonych w Szpitalu w Grudziądzu ubezpieczonych w Narodowym Funduszu Zdrowia oraz przypisanych statutowo do obszaru działania Regionalnego Szpitala Specjalistycznego w Grudziądzu. 
Maksymalny proponowany czas trwania umowy to 31 grudnia 2018 r.
Termin rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych: 01 styczeń 2018 r.
Zapraszamy do składania ofert.

Szczegółowe warunki konkursu, regulamin, formularz oferty oraz projekt umowy dostępne są w Dziale Kadr Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Wł. Biegańskiego w Grudziądzu przy ul. Rydygiera 15/17, Budynek T, pok. nr 107 oraz na stronie internetowej www.bieganski.org od dnia  15 listopada 2017 r.
Oferty należy składać w formie pisemnej w zamkniętej kopercie formatu A5 w Dziale Kadr, Budynek T, pok. nr 107 w terminie do dnia 24 listopada 2017 r.

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych zostanie rozstrzygnięty w dniu 27 listopada 2017 r. w Dziale Kadr.

Oferent jest zobowiązany do zapoznania się z treścią regulaminu konkursu.
Oferent jest związany ofertą do 30-go dnia od upływu terminu składania ofert.
Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu lub przesunięcia terminu składania ofert.
Oferent ma prawo do składania skarg i protestów dotyczących konkursu.

Realizujemy narodowy program

pakietu onkologicznego
Dowiedz się więcej

Szukasz informacji dotyczących hospitalizacji?

Sprawdź STREFĘ PACJENTA
Dowiedz się więcej

Śledź nas na Facebooku i Instagramie.

Jesteśmy zawsze blisko Ciebie

ul. Rydygiera 15/17, 86-300 Grudziądz

Zapraszamy do kontaktu
kancelaria@bieganski.org

Formularz kontaktowy