Deprecated: Using ${var} in strings is deprecated, use {$var} instead in /home/biegan00/public_html/wwwnew/wp-content/themes/szpital-grudziadz/vendor/roots/acorn/src/Roots/Acorn/PackageManifest.php on line 67

Deprecated: Using ${var} in strings is deprecated, use {$var} instead in /home/biegan00/public_html/wwwnew/wp-content/themes/szpital-grudziadz/vendor/roots/acorn/src/Roots/Acorn/PackageManifest.php on line 75

Deprecated: Using ${var} in strings is deprecated, use {$var} instead in /home/biegan00/public_html/wwwnew/wp-content/themes/szpital-grudziadz/vendor/roots/acorn/src/Roots/Acorn/PackageManifest.php on line 114
Konkurs na udzielanie świadczeń medycznych - 2020-04-23 - Szpital Grudziądz
23 kwietnia 2020

Konkurs na udzielanie świadczeń medycznych – 2020-04-23

Udzielanie świadczeń obejmuje wykonywanie zadań Regionalnego Szpitala
Specjalistycznego im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu.

Dyrektor Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Wł. Biegańskiego w Grudziądzu

ogłasza konkurs ofert w zakresie:

Udzielania świadczeń zdrowotnych przez:
– lekarzy specjalistów neurologii,
– lekarzy specjalistów kardiochirurgii,
– lekarzy w trakcie szkolenia specjalizacyjnego z zakresu neurologii, chorób wewnętrznych, gastroenterologii,
– pielęgniarki (w tym w szczególności pielęgniarki anestezjologiczne).
Koordynowania Oddziału Neurochirurgii

Udzielanie świadczeń obejmuje wykonywanie zadań Regionalnego Szpitala Specjalistycznego w Grudziądzu względem pacjentów leczonych w Szpitalu w Grudziądzu.

Maksymalny proponowany czas trwania umowy to 5 lat.

Termin rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych: 1 maja 2020 roku.

Zapraszamy do składania ofert.
Szczegółowe warunki konkursu oraz formularz oferty dostępne są na stronie internetowej Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. Dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu www.bieganski.org od dnia 23.04. 2020 roku.

Oferent jest zobowiązany do zapoznania się z treścią wszystkich dokumentów.
 
Oferty należy składać w formie elektronicznej jako zaszyfrowany plik w formacie .pdf  w terminie do dnia 28.04.2020 roku, godz. 8:00 na adres sekretariat.dyrekcja@bieganski.org .
Klucz do pliku powinien zostać przekazany drogą mailową na adres sekretariat.dyrekcja@bieganski.org dnia 28.04.2020 roku nie wcześniej niż o godz. 8:01 nie później niż 28.04.2020 r. o godz. 9:00.

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych zostanie rozstrzygnięty w dniu  29.04 2020 roku.

Oferent jest związany ofertą do 30-go dnia od upływu terminu składania ofert. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu lub przesunięcia terminu składania ofert oraz terminu rozstrzygnięcia konkursu. Oferent ma prawo do składania skarg i protestów dotyczących konkursu.

Realizujemy narodowy program

pakietu onkologicznego
Dowiedz się więcej

Szukasz informacji dotyczących hospitalizacji?

Sprawdź STREFĘ PACJENTA
Dowiedz się więcej

Śledź nas na Facebooku i Instagramie.

Jesteśmy zawsze blisko Ciebie

ul. Rydygiera 15/17, 86-300 Grudziądz

Zapraszamy do kontaktu
kancelaria@bieganski.org

Formularz kontaktowy