12 lutego 2020

Konkurs na udzielanie świadczeń medycznych – 2020-02-12

Udzielanie świadczeń obejmuje wykonywanie zadań Regionalnego Szpitala
Specjalistycznego im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu.

Dyrektor Regionalnego Szpitala Specjalistycznegoim. dr. Wł. Biegańskiego w Grudziądzu

ogłasza konkurs ofert w zakresie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Kardiochirurgicznym wraz ze specjalistyczną opieką ambulatoryjną w tym zakresie.

Udzielanie świadczeń obejmuje wykonywanie zadań Regionalnego Szpitala Specjalistycznego w Grudziądzu względem pacjentów leczonych w Szpitalu w Grudziądzu. 

Maksymalny proponowany czas trwania umowy to 5 lat. 

Termin rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych: 1 marzec 2020 roku.

Zapraszamy do składania ofert.

Szczegółowe warunki konkursu, formularz oferty oraz projekt umowy dostępne są w Budynku T Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. Dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu przy ul. Rydygiera 15/17, pok. nr 107 od dnia 12 lutego 2020 roku.

Oferent jest zobowiązany do zapoznania się z treścią wszystkich dokumentów.


Oferty należy składać w formie pisemnej w zamkniętej kopercie w Kancelarii Szpitala, Budynek T, pok. nr 108a w terminie do dnia 19 lutego 2020 roku, godz. 10.00.


Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych zostanie rozstrzygnięty w dniu 27 stycznia 2020 roku.


Oferent jest związany ofertą do 30-go dnia od upływu terminu składania ofert.
Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu lub przesunięcia terminu składania ofert oraz terminu rozstrzygnięcia konkursu. Oferent ma prawo do składania skarg i protestów dotyczących konkursu.


Formularz ofertowy

Realizujemy narodowy program

pakietu onkologicznego
Dowiedz się więcej

Szukasz informacji dotyczących hospitalizacji?

Sprawdź STREFĘ PACJENTA
Dowiedz się więcej

Śledź nas na Facebooku i Instagramie.

Jesteśmy zawsze blisko Ciebie

ul. Rydygiera 15/17, 86-300 Grudziądz

Zapraszamy do kontaktu
kancelaria@bieganski.org

Formularz kontaktowy