21 września 2015

Konkurs na świadczenie usug farmaceutycznych

Udzielanie świadczeń obejmuje wykonywanie zadań w formie dyżurowej w Aptece Szpitalnej i Aptece „Pod Solankami” Regionalnego Szpitala Specjalistycznego
im. dr. Wł. Biegańskiego w Grudziądzu.

OGŁOSZENIE
Na podstawie: ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2004, Nr 210, poz. 2135) i ustawy z dnia
15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654).

Dyrektor Regionalnego Szpitala Specjalistycznego
im. dr. Wł. Biegańskiego w Grudziądzu
ogłasza konkurs

na świadczenie usług farmaceutycznych przez mgr farmacji

    Udzielanie świadczeń obejmuje wykonywanie zadań w formie dyżurowej w Aptece Szpitalnej i Aptece „Pod Solankami” Regionalnego Szpitala Specjalistycznego
im. dr. Wł. Biegańskiego w Grudziądzu.
Maksymalny proponowany czas trwania umowy to 31 grudnia 2018 r.
Termin rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych: 01 października 2015 r.

Zapraszamy do składania ofert.

Szczegółowe warunki konkursu, regulamin, formularz oferty oraz projekt umowy
dostępne są w Referacie ds. Osobowych Regionalnego Szpitala Specjalistycznego
im. dr. Wł. Biegańskiego w Grudziądzu przy ul. Rydygiera 15/17, Budynek T, pok. nr 107 oraz na stronie internetowej www.bieganski.org od dnia  21 września 2015 r.

Oferent jest zobowiązany do zapoznania się z treścią regulaminu konkursu.
 
Oferty należy składać w formie pisemnej w zamkniętej kopercie formatu A5 w Referacie
ds. Osobowych, Budynek T, pok. nr 107 w terminie do dnia 25 września 2015 r.

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych zostanie rozstrzygnięty w dniu 28 września 2015 r. w Referacie ds. Osobowych.

Oferent jest związany ofertą do 30-go dnia od upływu terminu składania ofert. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu lub przesunięcia terminu składania ofert. Oferent ma prawo do składania skarg i protestów dotyczących konkursu.

Dokumenty do pobrania:

                      Regulamin konkursu

Oferta

Realizujemy narodowy program

pakietu onkologicznego
Dowiedz się więcej

Szukasz informacji dotyczących hospitalizacji?

Sprawdź STREFĘ PACJENTA
Dowiedz się więcej

Śledź nas na Facebooku i Instagramie.

Jesteśmy zawsze blisko Ciebie

ul. Rydygiera 15/17, 86-300 Grudziądz

Zapraszamy do kontaktu
kancelaria@bieganski.org

Formularz kontaktowy