6 stycznia 2009

Konkurs dla lekarzy

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408 z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 13 lipca 1998 r. w sprawie umowy o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne (Dz. U. Nr 93, poz. 592).

Dyrektor Regionalnego Szpitala Specjalistycznego
im. dr. Wę. Biegańskiego w Grudziądzu
ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnychw formie dyżurów lekarskich w Regionalnym Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Wł. Biegańskiego w Grudziądzu z uwzględnieniem potrzeb całego Szpitala bez określenia komórki organizacyjnej.

Udzielanie świadczeń obejmuje statutowy obszar działania Regionalnego Szpitala Specjalistycznego w Grudziądzu (par. 4 Statutu Szpitala).
Proponowany czas trwania umowy od 3 m-cy do 10 lat poczynając od 15.01.2009 r.

Zapraszamy do składania ofert.

Szczegółowe warunki konkursu, regulamin, formularz oferty oraz umowę udostępni Oferentowi Referat ds. Osobowych Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Wł. Biegańskiego w Grudziądzu, ul. Sikorskiego 32, pok. nr 3 oraz udostępnione są na stronie internetowej Szpitala www. szpital.grudziadz.net

Oferent jest zobowiązany do zapoznania się z treścią regulaminu konkursu i umowy. Oferty należy składać indywidualnie w zamkniętej kopercie w formie pisemnej w Referacie ds. Osobowych, pokój nr 3 w terminie do dnia 12 stycznia 2009 r. do godz. 14.00.
Na kopercie niezbędne jest wpisanie przez Referat ds. Osobowych daty, godziny i minuty złożenia oferty w Referacie.
W przypadku doręczenia pocztę zaznaczona jest w sekretariacie dyrektora data, godzina i minuta wpływu oferty.

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych zostanie rozstrzygnięty w dniu
13 stycznia 2009 r. od godz. 9.00 w świetlicy Szpitala, przy ul. Szpitalnej 6.

Oferent jest związany ofertę do 30-go dnia od upływu terminu składania ofert. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu lub przesunięcia terminu składania ofert. Oferent ma prawo do składania skarg i protestów dotyczących konkursu.

Wzory dokumentów do pobrania:

regulamin konkursu
warunki
oferta
zarządzenie

Realizujemy narodowy program

pakietu onkologicznego
Dowiedz się więcej

Szukasz informacji dotyczących hospitalizacji?

Sprawdź STREFĘ PACJENTA
Dowiedz się więcej

Śledź nas na Facebooku i Instagramie.

Jesteśmy zawsze blisko Ciebie

ul. Rydygiera 15/17, 86-300 Grudziądz

Zapraszamy do kontaktu
kancelaria@bieganski.org

Formularz kontaktowy