23 lipca 2021

Konferencja prasowa – "Bilans strat i nadużyć dyrektora Marka Nowaka – efekty działań naprawczych"

22 lipca br. odbyło się spotkanie z mediami w sprawie bieżącej działalności Szpitala, efektów wprowadzanych działań naprawczych oraz raportu pt. „Bilans strat. Nadużycia i nieprawidłowości w zarządzaniu Szpitalem przez Pana Marka Nowaka”.
„BILANS STRAT I NADUŻYĆ DYREKTORA MARKA NOWAKA – 
– EFEKTY DZIAŁAŃ NAPRAWCZYCH” 

KONFERENCJA PRASOWA – 22 lipca 2021
Podczas spotkania z mediami, które odbyło się 22 lipca br. w Szpitalu,  Dyrektor Maciej Hoppe przedstawił bieżące informacje z działalności Placówki, efekty wprowadzanych działań naprawczych oraz raport pt. „Bilans strat. Nadużycia i nieprawidłowości w zarządzaniu Szpitalem przez Pana Marka Nowaka”.
Dyrektor Maciej Hoppe zaprezentował aktualne dane finansowe i sytuację ekonomiczną Szpitala. Przypomniał, że Rada Miejska Grudziądza 25. czerwca br. przyjęła uchwałę 
o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Wł. Biegańskiego za 2020 rok, w którym odnotowano wzrost przychodów i dodatni wynik finansowy.  
W konferencji Dyrektorowi Szpitala towarzyszyli również: Pan Marek Kornet – 
Z-ca Dyrektora ds. Ekonomicznych, Pani Małgorzata Kufel – Naczelna Pielęgniarka oraz Pan dr n. med. Paweł Szymański – Przewodniczący Rady Ordynatorów. 
Dyrektor podziękował również kadrze medycznej i niemedycznej za ogromne zaangażowanie w pracę, zwłaszcza w bardzo trudnym czasie pandemii. 
 
– Dziękuję wszystkim pracownikom naszego Szpitala za to, że wykazali tak wielką determinację, abyśmy wspólnie sprostali tak wielkiemu wyzwaniu. Dzięki Wam wszystkim Szpital  stanął na wysokości zadania, ratując życie i zdrowie mieszkańców Grudziądza i Regionu. W czasie nadzwyczajnym potrafiliśmy zadbać o bezpieczeństwo pacjentów oraz całej społeczności Miasta i okolic – podkreślił Maciej Hoppe.
Bilans strat i działania naprawcze po wielu latach zaniedbań 
Dyrektor Hoppe podkreślił, że w nowym statucie Szpitala wprowadzono ograniczenie liczby stanowisk dyrektorskich do trzech: Dyrektor Naczelny, Dyrektor ds. Lecznictwa (Medyczny) i Dyrektor Operacyjny. Dla porównania w czasie kierowania Szpitalem przez długoletniego dyrektora Marka Nowaka wprowadzono aż sześć stanowisk dyrektorskich: Dyrektor Naczelny, Dyrektor ds. Ekonomicznych, Dyrektor ds. Technicznych, Dyrektor ds. Administracyjno – Organizacyjnych, Dyrektor ds. Lecznictwa, Dyrektor ds. Pielęgniarstwa.
Realizowany przez nas plan działań naprawczych wobec zastanych problemów zakłada tego typu optymalizację w zarządzaniu mieniem i zasobami kadrowymi. W mojej ocenie nie ma potrzeby mnożenia kompetencji i powielania stanowisk kierowniczych. Większy nacisk chcemy kłaść na zapewnienie odpowiednich zasobów leczniczych i rozwój kadry medycznej oraz naukowej Szpitala. Czas wreszcie, po uporaniu się z wieloletnimi zaniedbaniami i nieodpowiedzialną polityką finansową, zacząć inwestować w budowę silnej jednostki medycznej i klinicznej. Robimy wszystko, aby nasz Szpital wypełniał jak najlepiej swoją misję na rzecz zdrowia mieszkańców Grudziądza i Regionu  – podkreśla Dyrektor Maciej Hoppe.  

W czasie konferencji prasowej Dyrektor Hoppe przedstawił raport zatytułowany „Bilans strat. Niewyjaśnione nadużycia i nieprawidłowości w zarządzaniu szpitalem przez Pana Marka Nowaka”. W dokumencie przedstawiono szereg spraw, które budzą poważne wątpliwości i przynoszą wiele pytań o charakterze prawnym i etycznym. 
– Mieszkańcy Grudziądza i regionu zasługują na to, aby poznać prawdę, aby poznać wszystkie nadużycia i nieprawidłowości, które niszczyły Szpital – tak ważny dla Miasta i Regionu – powiedział Maciej Hoppe. 
Dyrektor Szpitala zadał szereg pytań byłemu Dyrektorowi – Panu Markowi Nowakowi, dotyczących:
  • Powierzenia budowy hurtowni danych firmie, której właścicielem jest osoba spokrewniona z Panem Markiem Nowakiem. Firma obsługiwała Szpital w okresie 2015-2018 – z pominięciem PZP. Koszty dla Szpitala to ponad 540 tys. zł!
  • Prywatnej współpracy Pana Marka Nowaka z trzema – spośród pięciu – kancelarii prawnych obsługujących Szpital.
  • Zwolnienia radiologów, w celu zatrudnienia firmy do obsługi zdjęć, w której pracował członek rodziny Pana Marka Nowaka.
  • Najwyższego wynagrodzenia członka rodziny Pana Marka Nowaka, na stanowisku ordynatora oraz zatrudnienia na czas przygotowania doktoratu, a następnie zwolnienia  pani promotor  po obronie  pracy w/w członka rodziny.
  • Zastawiania pod złe pożyczki w firmach pożyczkowych sprzęty  medyczne ratujące życie, w tym respiratory dla noworodków, ryzykując brakiem sprzętu w sytuacji konieczności ratowania życia.
  • Wprowadzenia w błąd dziennikarzy  podczas konferencji prasowej w dniu 26.10.2018 (ogłoszenie dymisji), mówiąc o pozostawieniu Szpitala w dobrej kondycji finansowej i ze środkami na koncie w wysokości 22,5 mln zł – podpisując tego samego dnia pożyczkę z firmą pożyczkową na 14 mln złotych, zostawiając kolejny zły dług.
  • Podpisania umowy na kolejne pożyczki i złe długi, nie uzyskując opinii Rady Społecznej Szpitala i Urzędu Miasta.

– Wierzę, że Państwa rzetelność i dziennikarska misja pomogą w tym, aby o te publiczne pytania, pokazujące skalę nadużyć, usłyszeli mieszkańcy miasta i regionu. W stosowanym czasie i zakresie przedstawione materiały trafią do odpowiednich organów – dodał Dyrektor Maciej Hoppe. 
Informacje w mediach:
  • https://bydgoszcz.tvp.pl/54998014/naduzycia-i-nieprawidlowosci-w-grudziadzkim-szpitalu  (javascript:nicTemp();)
  • https://pomorska.pl/dyrektor-szpitala-w-grudziadzu-maciej-hoppe-zadaje-pytania-bylemu-szefowi-lecznicy-markowi-nowakowi-o-zatrudnianie-rodziny/ar/c1-15724026 (javascript:nicTemp();)


Realizujemy narodowy program

pakietu onkologicznego
Dowiedz się więcej

Szukasz informacji dotyczących hospitalizacji?

Sprawdź STREFĘ PACJENTA
Dowiedz się więcej

Śledź nas na Facebooku i Instagramie.

Jesteśmy zawsze blisko Ciebie

ul. Rydygiera 15/17, 86-300 Grudziądz

Zapraszamy do kontaktu
kancelaria@bieganski.org

Formularz kontaktowy