30 września 2015

KARDIOREGIONALIA Grudziądz 2015

Pierwsze tego typu spotkanie poświęcone procedurze zamykania uszka lewego przedsionka jako nowej strategii prewencji powikłań zakrzepowo – zatorowych, w trakcie którego przeprowadzono pokazową operację z użyciem jedynego w Polsce systemu echonawigacji.

25
września 2
015 r. w Regionalnym Szpitalu Specjalistycznym im. Dr.
Wł. Biegańskiego w Grudziądzu odbyło się I Kardiochirurgiczne Spotkanie
Edukacyjne pn.: KARDIOREGIONALIA GRUDZIĄDZ 2015.


Prowadzącymi
konferencję byli prof. dr hab. n. med. Lech Anisimowicz, prof. dr hab. n. med.
Marcin Demkow, dr n. med. Marek Konka oraz lek. med. Wojciech Ogorzeja.


Spotkanie
poświęcone było procedurze zamykania uszka lewego przedsionka, jako nowej strategii
prewencji powikłań zakrzepowo – zatorowych u chorych z migotaniem przedsionków
i przeciwwskazaniami do stosowania doustnej antykoagulacji. Podczas konferencji
został przeprowadzony pokazowy zabieg zamknięcia uszka lewego przedsionka. Było
to wydarzenie nietypowe, ponieważ użyto wówczas na sali operacyjnej po raz
pierwszy w Polsce systemu do precyzyjnego obrazowania tkanek o nazwie
EchoNavigator.  Urządzenie to zapewnia
doskonałą wizualizację anatomii, dzięki czemu możliwe jest postawienie
trafniejszej diagnozy i dobór odpowiedniego sposobu leczenia. System
EchoNavigator automatycznie łączy funkcje obrazowania echo przezprzyłykowego
(TEE) oraz obrazu z angiografu w czasie rzeczywistym, co umożliwia intuicyjne i
szybsze prowadzenie przyrządów w objętości 3D. 

Zwiększa to znacznie efektywność
wykonywanego zabiegu, wpływając jednocześnie na zmniejszenie ilości kontrastu i
dawki promieniowania, któremu poddawany jest pacjent. Zmniejszenie dawki
promieniowania i skrócenie zabiegu ma również niebagatelne znaczenie dla
przeprowadzającego ten zabieg personelu.

Zabieg
wykonywany jest zawsze po zasięgnięciu opinii tzw. Heart Team-u, czyli zespołu
specjalistów w skład, którego wchodzą kardiolodzy oraz kardiochirurdzy.
Najbezpieczniejszym miejscem do wykonywania tego typu zabiegów jest
kardiochirurgiczna hybrydowa sala operacyjna, która daje możliwość
natychmiastowej konwersji do zabiegu otwartego w razie wystąpienia groźnych dla
życia pacjenta  powikłań, zmniejsza
możliwość wystąpienia infekcji, ponadto w znaczący sposób poprawia dostępność
do tych procedur i
zdecydowanie poprawia komfort pracy wykonującego je zespołu. Dodatkową zaletą
przeprowadzonego podczas konferencji zabiegu była możliwość zastosowania integracji i transmisji sygnałów
dostarczanych przez urządzenia medyczne takie jak angiograf, echokardiograf,
monitory, kamery….itp.

 

W
przeprowadzonej na żywo operacji, której bezpośrednią transmisję na monitorach
mogli zobaczyć wszyscy uczestnicy konferencji, w ramach  Heart Team wzięli udział: prof. dr hab. n.
med. Marcin Demkow (kardiolog interwencyjny), dr n. med. Marek Konka (kardiolog
echografista), lek. med. Wojciech Ogorzeja (kardiochirurg), lek. med. Radomir
Skowronek (kardiochirurg), oraz: lek. med. Agnieszka Gajewska (anestezjolog),
mgr Magdalena Lewandowaska (piel. anest.), mgr Marcin Jasiński (piel. anest.),
mgr Wioletta Tryk (piel. oper.), mgr Wioletta Szrajber (piel. oper.) oraz piel.
Milena Maj.


Operacja
pokazowa transmitowana i omawiana była w czasie rzeczywistym na sali
konferencyjnej. Dzięki zastosowaniu zaawansowanej technologii
teleinformatycznej Szpitala oraz dzięki pomocy firmy Apius Technologies
uczestnicy spotkania mogli śledzić jednocześnie obraz z monitora angiografu,
echokardiografu oraz systemu echonawigacji, ponadto z kamery ogólnej, kamery
wbudowanej w lampę bezcieniową znajdującą się bezpośrednio nad stołem
operacyjnym i z monitora przedstawiającego parametry życiowe pacjenta.


Dzięki
tej nowoczesnej technologii transmisji sygnałów zapewniono otwartą komunikację
on- line między operatorami, odbiorcami a moderatorem spotkania, którym był
prof. Lech Anisimowicz. Stworzono tym samym interaktywne warsztaty medyczne,
nad których prawidłowym przebiegiem czuwał Pan mgr Dariusz Łuszaj z działu
teletransmisji, a od strony organizacyjnej spotkanie wspierali Pani mgr Ewa Umińska i Pan Dariusz Ziejka.

 

Na konferencji
zaprezentowano następujące tematy:

1. Anatomia uszka lewego
przedsionka – dr n. med. Rafał Kamiński

2. Wskazania do zabiegu
zamknięcia uszka lewego przedsionka – dr n. med. Sebastian Woźniak

3. Znieczulenie po
zabiegu LAAO i logistyka – lek. med. Marcin Fischer

4. Echokardiografia
przezprzełykowa – kwalifikacja, procedura, kontrola – dr n. med. Krzysztof
Wróbel

5. Wykorzystanie
echonawigacji podczas LAAO – lek. med. Michał Karczewski

6. Procedura zamknięcia
uszka lewego przedsionka – lek. med. Marian Burysz

7. Powikłania po
procedurze LAAO – prof. dr hab. n. med.
Marcin Demkow, dr n. med. Marek
Konka, lek. med. Wojciech Ogorzeja

 

KARDIOREGIONALIA GRUDZIĄDZ
2015 odbyły się pod patronatem Kujawsko – Pomorskiej Izby Lekarskiej z siedzibą
w Toruniu. Uczestnikom zostały przyznane punkty edukacyjne.


Zapraszamy na
II Kardiochirurgiczne Spotkanie Edukacyjne KARDIOREGIONALIA GRUDZIĄDZ w 2016 roku.

Realizujemy narodowy program

pakietu onkologicznego
Dowiedz się więcej

Szukasz informacji dotyczących hospitalizacji?

Sprawdź STREFĘ PACJENTA
Dowiedz się więcej

Śledź nas na Facebooku i Instagramie.

Jesteśmy zawsze blisko Ciebie

ul. Rydygiera 15/17, 86-300 Grudziądz

Zapraszamy do kontaktu
kancelaria@bieganski.org

Formularz kontaktowy