25 września 2013

Kampania profilaktyczno – edukacyjna ?Razem – przeciwko przemocy?

Zespół Interdyscyplinarny w Grudziądzu w 2013 roku prowadzi Kampanię profilaktyczno-edukacyjną ?Razem-przeciwko przemocy? pod patronatem Prezydenta Miasta Grudziądza, która potrwa do końca roku.

Celem Kampanii jest dotarcie do jak największej liczby mieszkańców miasta i podniesienie ich świadomości na temat zjawiska przemocy, edukacja w zakresie czym jest przemoc, w sytuacji kiedy są dotknięte tym problemem. Kampania ma też uwrażliwić mieszkańców na przemoc względem dzieci. Partnerami Kampanii są między innymi Komenda Policji, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Sąd Rejonowy, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Centrum Pomocy Dziecku i Poradnictwa Rodzinnego, Grudziądzkie Centrum Caritas oraz Regionalny Szpital Specjalistyczny.

W ramach Kampanii sporządzono ulotki, w których widnieją podstawowe informacji dotyczące form przemocy, mitów oraz spisu instytucji działających na terenie miasta udzielających wsparcia osobom doznającym przemocy. W okresie wakacyjnym ulotki zostały rozprowadzone w instytucjach takich jak Komenda Miejska Policji, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Prokuratura Rejonowa, Centrum Pomocy Dziecku i Poradnictwa Rodzinnego, Urząd Miejski, Zakład Karny nr 1, Zakład Karny nr 2, Grudziądzkie Centrum Caritas, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Sąd Rejonowy, Straż Miejska, Centrum Profilaktyki i Terapii, Powiatowy Urząd Pracy, oraz w placówkach ochrony zdrowia. Od IX 2013 roku ulotki rozpowszechniane są w placówkach oświatowych: szkołach i przedszkolach.

Kolejny etap Kampanii przewiduje przygotowanie w lokalnych mediach spotów z udziałem przedstawicieli instytucji lokalnego systemu wsparcia, które zaprezentują swoją ofertę pomocy skierowaną do mieszkańców miasta. W ramach edukacji społeczności planowane są spoty informacyjne dotyczące typów przemocy oraz symptomów, jakie można obserwować u osób dotkniętych przemocą.

Realizujemy narodowy program

pakietu onkologicznego
Dowiedz się więcej

Szukasz informacji dotyczących hospitalizacji?

Sprawdź STREFĘ PACJENTA
Dowiedz się więcej

Śledź nas na Facebooku i Instagramie.

Jesteśmy zawsze blisko Ciebie

ul. Rydygiera 15/17, 86-300 Grudziądz

Zapraszamy do kontaktu
kancelaria@bieganski.org

Formularz kontaktowy