28 listopada 2007

Jubileusz Szpitala

„Nie będzie dobrym lekarzem, kto nie jest dobrym człowiekiem”.

W tym roku przypada 150 rocznica narodzin i 90 rocznica śmierci patrona grudziądzkiego szpitala – doktora Władysława Biegańskiego.

Uroczyste obchody tego jubileuszu rozpoczną się 4 grudnia o godz. 16:30 Mszę Św. w intencji pracowników szpitala i ich rodzin, w kolegiacie pod wezwaniem Św. Mikołaja. Następnie o godz. 18:00 podczas uroczystej konferencji w Centrum Kultury Teatr zaproszeni goście zapoznać się z sylwetką patrona – referat przygotował Dr Jerzy Krzyś a dyrektor Szpitala Marek Nowak przedstawi dzieje rozwoju placówki od 1953 roku do czasów współczesnych (12 czerwca 1953 roku prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej nadało ówczesnemu Szpitalowi Miejskiemu imię doktora Władysława Biegańskiego).
Od tamtego okresu zmienił się ustrój polityczny, szpital przeszedł wiele zmian organizacyjnych, trwa proces rozbudowy bazy lokalowej. Patron pozostaje bez zmian. Nasuwa się pytanie: kim był doktor Biegański
Władysław Biegański to najwybitniejszy lekarz polski przełomu XIX i XX wieku. Autor doskonałych podręczników i licznych prac naukowych, głównie z zakresu chorób wewnętrznych, zakaźnych, neurologii i psychiatrii. Ceniony jest nie tylko za prace medyczne, ale także za znakomite dzieła z zakresu filozofii, logiki i deontologii. Do historii nauki światowej wszedł jako czołowy twórca filozofii medycyny, autor „Logiki medycyny”, „Myśli i aforyzmów o etyce lekarskiej”. Był również założycielem i inicjatorem Częstochowskiego Towarzystwa Lekarskiego, Towarzystwa Dobroczynności dla Chrześcijan, Towarzystwa Higienicznego i Towarzystwa Krajoznawczego. Był przyjacielem młodzieży, propagatorem i krzewicielem higieny, kultury fizycznej i turystyki. Trudno nie zgodzę się z jego poglądami:

Największy cel zawodu lekarskiego wymaga jeszcze, aby lekarz stał na wysokości współczesnej nauki lekarskiej, aby śledził ruch naukowy i nowe zdobycze medycyny; zaniedbanie tej powinności nie tylko upośledza wartość osobistą lekarza, ale nawet stanowi wykroczenie przeciwko obowiązkom etycznym.

Realizujemy narodowy program

pakietu onkologicznego
Dowiedz się więcej

Szukasz informacji dotyczących hospitalizacji?

Sprawdź STREFĘ PACJENTA
Dowiedz się więcej

Śledź nas na Facebooku i Instagramie.

Jesteśmy zawsze blisko Ciebie

ul. Rydygiera 15/17, 86-300 Grudziądz

Zapraszamy do kontaktu
kancelaria@bieganski.org

Formularz kontaktowy