Centrum Zdrowia Psychicznego

Centrum Zdrowia Psychicznego

 

 

Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych

Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych świadczy kompleksową opiekę psychiatryczną dla osób powyżej 18 roku życia – mieszkańców powiatu grudziądzkiego oraz wąbrzeskiego.
Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych mieści się na parterze oraz I piętrze budynku M, przy ul. Rydygiera 15/17 w Grudziądzu.
Kto może szukać pomocy w naszym Centrum? 
 • Osoby pełnoletnie cierpiące na zaburzenia psychiczne, mieszkające na terenie powiatu grudziądzkiego oraz wąbrzeskiego. Nasi Specjaliści czekają na pacjenta od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-18:00 w Punkcie Koordynacyjno-Zgłoszeniowym. Punkt Zgłoszeniowo-Koordynacyjny jest miejscem zgłoszenia się pacjenta – osobiście lub telefonicznie pod nr nr tel. 56 641 4510/56 641 4376, poszukującego pomocy psychiatryczno-psychologicznej. W Punkcie Zgłoszeniowo-Koordynacyjnym można uzyskać informacje na temat funkcjonowania Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych, pacjent może zostać zapisany do odpowiedniego specjalisty lub pokierowany do odpowiedniego działu Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych (np.: poradnia, oddział szpitalny, udzielenie porady psychiatrycznej lub psychologicznej, itd.).
 • Nie obowiązują żadne skierowania. Nie trzeba zapowiadać swojego przyjścia ani się rejestrować wcześniej. Do Centrum można przyjść w każdej chwili (w godzinach jego pracy), szukając pomocy dla siebie lub dla bliskiej osoby, której stan budzi niepokój.
 • Pacjent może przyjść sam lub z bliskimi, żeby czuć się raźniej. Jeśli się zgodzi, bliska osoba będzie przy nim podczas konsultacji. Pacjent porozmawia ze specjalistą i zostanie przeprowadzony wywiad, w tym z bliskimi.
 • Po ustaleniu, co się dzieje, opracowany zostanie plan leczenia. Jeśli przypadek zostanie uznany za pilny, leczenie wystartuje nie później niż 72 godziny od konsultacji w Punkcie Koordynacyjno-Zgłoszeniowym. Będzie ułożone tak, żeby jak najlepiej odpowiadało potrzebom pacjenta i pasowało do problemów, z którymi się boryka.
Centrum nie udziela świadczeń opieki zdrowotnej dzieciom i młodzieży poniżej 18 roku życia oraz osobom uzależnionym. W razie konieczności pracownicy Centrum wskażą odpowiednie placówki, w których pacjenci (zwłaszcza osoby z uzależnieniem) będą mogli znaleźć odpowiednią pomoc i leczenie.
Pomoc Środowiskowa 
Jeśli pacjent nie może przyjść osobiście, zespół mobilny przyjedzie do niego. Czas rozmowy i ilość spotkań – to wszystko jest dostosowane do jego indywidualnej sytuacji, potrzeb i oczekiwań. Wizyty odbywają się z zachowaniem dyskrecji i poufności – zespół nie jest w żaden sposób oznakowany.
Zespół podtrzymuje regularny kontakt z pacjentem, wspomaga proces leczenia i zdrowienia, przeciwdziała narastaniu kryzysów, stara się zapobiegać zbędnej hospitalizacji. Po odzyskaniu zdrowia w stopniu pozwalającym na rezygnację ze wsparcia zespołu, pacjent kontynuuje leczenie w trybie ambulatoryjnym, w poradni.
Przyjęcie do Zespołu Leczenia Środowiskowego wymaga zgody pacjenta wyrażonej na piśmie (w przypadku osób ubezwłasnowolnionych również opiekuna ustawowego lub kuratora).
Pacjent wyrażając zgodę na leczenie w zespole jednocześnie wyraża zgodę na wizyty domowe lekarskie i psychologiczne/ terapeuty środowiskowego/ pielęgniarki środowiskowej.
Objęcie opieką zespołu wymaga wstępnej konsultacji i kwalifikacji, podczas której określa się warunki współpracy.
Nie podejmujemy się opieki nad pacjentami:
 • z niepełnosprawnością spowodowaną otępieniem (min. w chorobie Alzheimera);
 • w aktywnej fazie uzależnienia od substancji psychoaktywnych (alkohol, narkotyki, dopalacze) – od osób uzależnionych wymagana jest abstynencja i jednoczesne leczenie w poradni uzależnień;
 • z wysuwającym się na pierwszy plan problemem wynikającym z zaburzeń osobowości (impulsywność, zachowania agresywne, konflikty interpersonalne);
 • w ostrej fazie kryzysu psychicznego, gdy nasilenie objawów wymaga pobytu w szpitalu;
 • nie wyrażających zgody na leczenie farmakologiczne.
W skład Centrum wchodzą następujące komórki organizacyjne:
 • Oddział Psychiatryczny I
 • Izba Przyjęć Psychiatryczna
 • Poradnia Zdrowia Psychicznego z Punktem Zgłoszeniowo – Koordynacyjnym
 • Oddział Psychiatryczny Dzienny
 • Zespół Leczenia Środowiskowego
 • Poradnia Zdrowia Psychicznego
Ogólne założenia i wizja funkcjonowania Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych
Przystąpienie do programu pilotażowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych, wynikającego z Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 27 kwietnia 2018 roku, umożliwi rozwój psychiatrii środowiskowej mającej na celu zapewnienie osobom z zaburzeniami psychicznymi kompleksowej, wielostronnej i powszechnie dostępnej opieki zdrowotnej oraz innych form opieki i pomocy niezbędnych do życia w środowisku rodzinnym i społecznym.
W zakresie pomocy udzielanej pacjentom z obszaru swojego działania Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych będzie współpracowało z lokalnymi organami administracji samorządowej i rządowej (w tym pomocy społecznej), instytucjami (w tym placówkami opieki zdrowotnej), organizacjami i stowarzyszeniami społecznymi działającymi na rzecz ochrony zdrowia psychicznego, a także z grupami samopomocy pacjentów i ich rodzin. Współpraca ta będzie polegała m. in. na podejmowaniu wspólnych działań w zakresie ochrony zdrowia psychicznego, w tym promocji zdrowia i edukacji społecznej.

Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży

W skład Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży wchodzi:
 • Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży
Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży znajduje się w budynku M (wejście od strony lasu) na parterze, gabinet nr 116, 127 i 128.
W Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży pracują lekarze specjaliści psychiatrii dzieci i młodzieży. Wizyty odbywają się od poniedziałku do czwartku, jest też możliwość skorzystania z teleporady.
Kadra lekarska:
 • lek. Maria Morawska – specjalista psychiatra dzieci i młodzieży,  pediatra
 • lek. Hanna Biskupiak – specjalista psychiatra dzieci i młodzieży,  pediatra
 • lek. Ryszard Jaguś – specjalista psychiatra
Zakres leczenia
Poradnia zajmuje się oceną stanu psychicznego małoletnich pacjentów, diagnozą zaburzeń psychicznych i zachowania oraz doborem odpowiednich terapii.
 
Do lekarza psychiatry nie jest wymagane skierowanie. 
 
 • Oddział Dzienny Psychiatryczny Rehabilitacyjny dla Dzieci
Oddział dysponuje 15 miejscami. Przeznaczony jest dla dzieci w wieku szkolnym z zaburzeniami z zakresu:
• zaburzeń emocji lub mieszanych zaburzeń zachowania i emocji,
• zaburzeń depresyjnych,
• zaburzeń lękowych
• mieszanych zaburzeń lękowo-depresyjnych
W Oddziale stosujemy formy pomocy tj.: terapia indywidualna, terapia grupowa, terapia zajęciowa, zajęcia relaksacyjne, spacery, spotkania z rodzicami.
Obowiązek szkolny w okresie trwania terapii pacjenci będą realizować w tutejszym Oddziale w formie nauczania indywidualnego.
Proces terapeutyczny pacjentów odbywać się będzie od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 14.30.
Kwalifikacji do przyjęcia dokonuje koordynator Oddziału na podstawie skierowania. Akceptujemy zarówno formy tzw. papierowe, jak i e – skierowania.
W celu ustalenia przyjęcia dziecka na Oddział opiekunowie prawni mogą zgłaszać się z aktualnym skierowaniem osobiście w godzinach 8.00 – 13.00  (budynek M  – parter).
Dodatkowych informacji, dotyczących przyjęć można uzyskać pod nr tel. 56 641 4529.

Śledź nas na Facebooku i Instagramie.

Jesteśmy zawsze blisko Ciebie

ul. Rydygiera 15/17, 86-300 Grudziądz

Zapraszamy do kontaktu
kancelaria@bieganski.org

Formularz kontaktowy