17 marca 2021

Jak przygotować się do badań kardiologicznych?

Szczegółowy opis pracowni naszych poradni kardiologicznych.

PRACOWNIA ECHOKARDIOGRAFICZNA
Echokardiografia to nieinwazyjna metoda badania serca wykorzystująca zjawisko odbicia ultradźwięków. Badanie pozwala ocenić struktury anatomiczne serca, jego kurczliwość, a także pracę zastawek serca oraz przepływy w obrębie jam serca i dużych naczyniach krwionośnych.
Wskazania do wykonania badania to:
▪️ choroba niedokrwienna serca .
▪️ podejrzenie wrodzonych oraz nabytych wad serca
▪️ zapalenie mięśnia sercowego
▪️ bakteryjne zapalenie wsierdzia
▪️ kardiomiopatie (choroby mięśnia sercowego)
▪️ nadciśnienie tętnicze, trudne do leczenia lub powikłane
▪️ choroba zakrzepowo-zatorowa
▪️ zaburzenia rytmu serca
▪️ choroby osierdzia
▪️ choroby dużych naczyń zlokalizowanych w okolicy serca
▪️ urazy serca
▪️ nowotwory serca
▪️ nawracające omdlenia
▪️ powikłania po leczeniu lekami kardiotoksycznymi
▪️ obecność patologicznych szmerów nad sercem
▪️ planowana operacja kardiochirurgiczna

Jak przygotować się do badania?
Echokardiografia  przezklatkowa serca nie jest badaniem wymagającym specjalnego przygotowania. Ten rodzaj diagnostyki kardiologicznej nie jest również szkodliwy, podobnie jak wszystkie badania ultrasonograficzne. Jest badaniem bezbolesnym i niezwiązanym z żadnym ryzykiem dla Pacjenta, nie ma więc przeciwwskazań do jego wykonywania.
PRACOWNIA HOLTERA I PRÓB WYSIŁKOWYCH
W Pracowni wykonuje się badania: 
  • 24 godzinne badanie ekg metodą Holtera, 
  • 24 godzinny pomiar ciśnienia tętniczego 
  • próby wysiłkowe.
EKG Holter – dzięki niemu możliwe jest 24-godzinne monitorowanie pracy serca w warunkach całodobowej aktywności badanego.
Wskazaniem do wykonania badania są między innymi diagnostyka:
▪️ zaburzeń rytmu serca
▪️ zaburzeń przewodzenia
▪️ choroby niedokrwiennej serca
▪️ funkcji stymulatora
▪️ przyczyn zasłabnięć, omdleń, utrat przytomności, zawrotów głowy
▪️ skuteczności i ewentualnych powikłań leczenia antyarytmicznego
Jak przygotować się do badania?
▪️ Na badanie należy zgłosić się w luźnym ubraniu. Ułatwi to noszenie rejestratora.
▪️ Przed założeniem elektrod aparatu holterowskiego konieczne jest usunięcie owłosienie  z miejsc na klatce piersiowej gdzie przyklejone zostaną elektrody rejestrujące.
▪️ W dniu badania należy zażyć wszystkie leki przyjmowane na stałe.
▪️ Jeżeli Pacjent ma wszczepiony stymulator, powinien dostarczyć informację o aktualnych parametrach stymulatora (wydruk z ostatniej kontroli albo legitymację rozrusznika).
▪️ Badany prowadzi w czasie rejestracji dziennik, w którym zaznacza ważniejsze czynności oraz ewentualne dolegliwości z podaniem godziny.
▪️ Urządzenie rejestrujące nie jest wodoszczelne i nie może zostać zamoczone.
▪️ Pacjent po upływie doby, oddaje urządzenie w pracowni, w której rejestrator został założony.

Holter ciśnieniowy polega na 24 godzinnym monitorowaniu ciśnienia tętniczego przy pomocy automatycznego aparatu, wykonującego pomiary ciśnień w zaprogramowanych odstępach czasu.

Wskazaniem do badania jest:
▪️ diagnoza i kontrola nadciśnienia tętniczego;
▪️ stwierdzenie, czy stosowane leczenie nadciśnienia jest skuteczne;
▪️ eliminacja zjawiska podwyższonego ciśnienia w czasie wizyt lekarskich (związanego ze stresem, tzw. Nadciśnienia białego fartucha);
▪️ oceny ciśnienia w czasie normalnych codziennych czynności;
▪️ diagnozy spadków ciśnienia;
▪️ wykrycie nagłych zmian ciśnienia, które są przyczyną odczuwanych przez pacjenta dolegliwości.
Jak przygotować się do badania?
▪️ Na badanie należy zgłosić się w luźnym ubraniu. Umożliwi to założenie mankietu do pomiaru ciśnienia i noszenie rejestratora.  
▪️ W dniu badania należy zażyć wszystkie leki przyjmowane na stałe.
▪️ Urządzenie rejestrujące nie jest wodoszczelne i nie może zostać zamoczone.
▪️ Pacjent po upływie doby, oddaje urządzenie w pracowni, w której rejestrator został założony.
Elektrokardiograficzna próba wysiłkowa  polega na obciążeniu pacjenta kontrolowanym  wysiłkiem fizycznym na bieżni lub cykloergometrze, podczas którego monitorowany jest 12 -odprowadzeniowy zapis elektrokardiograficzny.

Pozwala ona między innymi na:
▪️ diagnostykę bólów w klatce piersiowej
▪️ ocenę skuteczności leczenia choroby niedokrwiennej serca
▪️ ocenę skuteczności leczenia niewydolności krążenia
▪️ określenie rokowania chorego po zawale serca
Jak przygotować się do badania?
▪️ Ze względu na konieczność przyklejenia elektrod do badania należy zgolić owłosienie na klatce piersiowej,
▪️ Na około 3 godziny przed badaniem należy powstrzymać się od palenia papierosów, jedzenia,
▪️ Na zalecenie lekarza odstawić wskazane leki,
▪️ Przed przystąpieniem do próby wysiłkowej kardiolog przeprowadza wstępna ocenę kardiologiczną,
▪️ Należy założyć wygodny strój i buty oraz zaopatrzyć się w wodę do picia.

Przebieg badania:
▪️ Na klatce piersiowej u badanego umieszcza się elektrody, które są połączone z urządzeniem monitorującym.
▪️ Celem monitorowania ciśnienia pacjentowi zakłada się na ramię mankiet do pomiaru ciśnienia.
▪️ Próba wysiłkowa przeprowadzana jest na bieżni podczas której stopniowo zwiększa się prędkość urządzenia oraz kąt nachylenia bieżni.
▪️ Podczas całego badania sprawdzane i rejestrowane jest ciśnienie oraz zapis EKG.
▪️ Próbę wysiłkową kończy się wraz z osiągnięciem zaplanowanej częstości akcji serca. 
▪️ Powodem przerwania może też być wystąpienie dolegliwości wieńcowych, nadmierny przyrost lub spadek ciśnienia tętniczego, wystąpienie zmian niedokrwiennych w zapisie ekg lu pojawienie się zaburzeń rytmu serca.
▪️ Test wysiłkowy zwykle trwa od kilku do kilkunastu minut.
▪️ Po próbie wysiłkowej należy odpocząć przez kilkanaście minut.
Podczas próby wysiłkowej pacjent jest bacznie obserwowany. W razie niepokojących sygnałów badanie zostaje przerwane.

Realizujemy narodowy program

pakietu onkologicznego
Dowiedz się więcej

Szukasz informacji dotyczących hospitalizacji?

Sprawdź STREFĘ PACJENTA
Dowiedz się więcej

Śledź nas na Facebooku i Instagramie.

Jesteśmy zawsze blisko Ciebie

ul. Rydygiera 15/17, 86-300 Grudziądz

Zapraszamy do kontaktu
kancelaria@bieganski.org

Formularz kontaktowy