7 maja 2024

II Konferencja dla Pielęgniarek „Interdyscyplinarna opieka nad pacjentem”

Zapraszamy do rejestracji na Konferencję dla Pielęgniarek „Interdyscyplinarna opieka nad pacjentem”, która odbędzie się 7 czerwca 2024 r. w Sali Bankietowej pod Solankami, przy ul. Rydygiera 15/17 w Grudziądzu.

Szanowni Państwo,

zapraszamy do zapisów na Konferencję dla Pielęgniarek pn. „Interdyscyplinarna opieka nad pacjentem”, która odbędzie się 7 czerwca 2024 r. w Sali Bankietowej pod Solankami, przy ul. Rydygiera 15/17 w Grudziądzu. 

Podstawowym celem Konferencji  jest podniesienie wiedzy pielęgniarek, co przyczyni się do wzrostu efektywności i jakości opieki nad pacjentem.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres mailowy konferencja@bieganski.org do  24 maja 2024 r. 

Udział w Konferencji jest bezpłatny.

Organizator:

PATRONAT HONOROWY

PATRONAT MEDIALNY
Harmonogram Konferencji:

Klauzula informacyjna

Zgodnie z: Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) – RODO:

1. Administratorem danych jest: Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego, ul. dr. Ludwika Rydygiera 15/17, 86-300 Grudziądz.

2. W celu zapewnienia ochrony danych, Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD). Z Inspektorem Ochrony Danych Markiem Rolewiczem można skontaktować się pod adresem e-mail: iod@bieganski.net.pl

3. Administrator przetwarza Pani/Pana dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz wizerunek na podstawie zgody – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – w celu organizacji Konferencji oraz publikowania informacji w serwisach internetowych, wydawnictwach, w mediach społecznościowych, na stronach internetowych prowadzonych przez Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego.

4. Dane osobowe przetwarzane będą do czasu zakończenia wykonywania zadań wskazanych powyżej lub wycofania zgody oraz przez okres wymagany przepisami prawa dotyczącymi archiwizowania dokumentów oraz upływu terminu dochodzenia roszczeń.

5. Podanie danych nie jest obowiązkowe. Jednakże konsekwencją niepodania danych osobowych i braku zgody jest niemożność uczestniczenia w Konferencji.

6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, przy czym wycofanie tej zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.

7. W każdym przypadku przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

8. Dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej, jak również nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu profilowania.

Realizujemy narodowy program

pakietu onkologicznego
Dowiedz się więcej

Szukasz informacji dotyczących hospitalizacji?

Sprawdź STREFĘ PACJENTA
Dowiedz się więcej

Śledź nas na Facebooku i Instagramie.

Jesteśmy zawsze blisko Ciebie

ul. Rydygiera 15/17, 86-300 Grudziądz

Zapraszamy do kontaktu
kancelaria@bieganski.org

Formularz kontaktowy