23 maja 2017

II Grudziądzkie Warsztaty Kardiochirurgiczne

W Regionalnym Szpitalu Specjalistycznym lekarze ćwiczyli swoje umiejętności i wymieniali się doświadczeniami podczas warsztatów kardiochirurgicznych.

Spotkanie kardiochirurgów, kardiologów, neurologów poświęcone było przypadkom pacjentów, którzy mają przecieki i nieprawidłowe połączenia wewnątrzsercowe. 
– Przyjechali do nas kardiochirurdzy z różnych ośrodków z Polski. Między innymi z Krakowa, Zamościa, Wrocławia, Szczecina. Pokazujemy im jak w Grudziądzu zorganizowaliśmy pracę na naszym oddziale, jak wykorzystujemy sale hybrydowe – mówi lek. med. Wojciech Ogorzeja, ordynator Oddziału Kardiochirurgicznego w szpitalu w Grudziądzu. – Dzięki warsztatom, lekarze nabywają nowych umiejętności, współpracują ze specjalistami, którzy mają większe doświadczenie i uczą się od nich.
Podczas II Grudziądzkich Warsztatów Kardiochirurgicznych lekarze badali i operowali pacjentów pod kątem występowania u nich ubytku w przegrodzie międzyprzedsionkowej (ASD), przetrwałego otworu owalnego (PFO) oraz zamykania uszka lewego przedsionka LAA.
Spotkanie lekarzy w Grudziądzu to wstęp do utworzenia w Regionalnym Szpitalu Specjalistycznym Stroke Teamu, czyli zespołu specjalistów, który badałby pacjentów i zapobiegałby występowaniu udarów mózgu. Docelowo zespół ten działałby w ramach Centrum Prewencji Udarów Mózgu, które powstaje w szpitalu w Grudziądzu dzięki ścisłej współpracy neurologów z Oddziału Neurologii z Pododdziałem Neuroimmunologii Klinicznej, kierowanej przez dr. n. med. Roberta Bonka oraz kardiochirurgów i kardiologów Oddziału Kardiochirurgicznego. 
– Udary mózgu są jedną z najczęstszych przyczyn zgonów i niepełnosprawności. I drugą przyczyną zgonów spowodowanych chorobami układu krwionośnego. U osób młodszych zdarzają się udary z powodu zatorów skrzyżowanych, za które odpowiedzialne są nieprawidłowe połączenia wewnątrzsercowe zwłaszcza przez przegrodę międzyprzedsionkową – dodaje Wojciech Ogorzeja. – Wykrycie takich ubytków jest możliwe tylko podczas rutynowych badań przesiewowych. Pacjenci często nie odczuwają żadnych dolegliwości. Pierwszym objawem jest udar. 
Warsztaty składały się z części teoretycznej – wykładów oraz prezentacji – oraz praktycznej, na którą składały się badania, diagnostyka i kwalifikacja pacjentów do zabiegu oraz same zabiegi kardiochirurgiczne. Konsultantami warsztatów byli prof. Jai-Wun Park, kardiolog inwazyjny z Hamburga i prof. dr hab. n. med. Lech Anisimowicz, wojewódzki konsultant kardiochirurgii.
Podczas warsztatów przeprowadzono siedem zabiegów zamykania ASD, PFO i LAA.

PROGRAM SPOTKANIA

Czwartek
18.05.2017

09:00

Otwarcie
spotkania

Dyrektor Marek Nowak, lek. med.
Wojciech Ogorzeja

 

Część
dydaktyczna

09:15

Przezskórne zamknięcie PFO/ASD jako
profilaktyka udarów mózgu i TIA.

Dr n. med.
Przemysław
Węglarz.

09.30

Wskazania do zabiegu zamknięcia
uszka lewego przedsionka.

Dr n.
med. Sebastian Woźniak.

09.40

Echokardiografia
przezprzełykowa – kwalifikacja, procedura, kontrola.

Dr n. med. Ewa Konarska-Kuszewska.

10.00

Procedura zamknięcia uszka
lewego przedsionka.

Lek. med. Marian Burysz.

10.20

Przerwa
kawowa

10.40

Przezczaszkowa ultrasonografia dopplerowska (TCD).                                                               Dr n. med. Katarzyna Spisak-Borowska.

10.50

Kardiogenne podłoże udaru mózgu.

Lek. med. Maria Kowalczyk.

11.00

Powikłania zabiegów
wewnątrzsercowych.

Lek. med. Tomasz Romaniuk.

11.10

Kwalifikacja pacjentów – Heart Team.

Dr n. med. Przemysław Węglarz – kardiolog,

lek. med. Radomir Skowronekkardiochirurg.

11.40

Podsumowanie/Dyskusja.

Prof. dr
hab. n. med. Lech Anisimowicz,

lek. med. Wojciech Ogorzeja

12.00

Lunch

 

Część praktyczna.

12.30 – 16.00

Badania TEE. Dr n. med. Ewa Konarska-Kuszewska,

dr n. med.
Agnieszka Drzewiecka-Gerber.

12:30 – 16.00

Badania TCD.
Dr n. med.
Katarzyna Spisak-Borowska.

 

 

Piątek
19.05.2017

8.00 – 16.00
wewnątrzsercowe zabiegi zamykania LAA, PFO, ASD na hybrydowych salach
operacyjnych.

Realizujemy narodowy program

pakietu onkologicznego
Dowiedz się więcej

Szukasz informacji dotyczących hospitalizacji?

Sprawdź STREFĘ PACJENTA
Dowiedz się więcej

Śledź nas na Facebooku i Instagramie.

Jesteśmy zawsze blisko Ciebie

ul. Rydygiera 15/17, 86-300 Grudziądz

Zapraszamy do kontaktu
kancelaria@bieganski.org

Formularz kontaktowy