Zakup urządzeń medycznych

Podniesienie jakości działania systemu ratownictwa medycznego poprzez zakup urządzeń medycznych. Inwestycja finansowana ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013

Przedmiotem projektu było zakupienie wyposażenia medycznego dla nowo powstałego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, co nieodzownie miało wpływ na zwiększenie skuteczności działań Oddziału w stanach zagrożenia zdrowotnego oraz dostosowanie jakości świadczonych usług do standardów Unii Europejskiej. Rezultaty, osiągnięte poprzez wyposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, to przede wszystkim poprawa jakości udzielanych świadczeń, zwiększenie niezawodności i zaawansowania technologicznego sprzętu, zmniejszenie śmiertelności wśród ofiar wypadków, zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców powiatu grudziądzkiego, a także turystów, poszerzenie zakresu świadczonych przez Szpital usług. 

W dniu 14 września 2010 Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu podpisał z Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia umowę na dofinansowanie projektu pn. „Podniesienie jakości działania systemu ratownictwa medycznego w Regionalnym Szpitalu Specjalistycznym w Grudziądzu poprzez zakup urządzeń medycznych” w ramach działania 12.1. Rozwój sytemu ratownictwa medycznego priorytetu XII Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. Zakres projektu to zakup sprzętu medycznego dla Stacjonarnego Oddziału Ratunkowego.

Całkowity koszt projektu: 5 486 619,99 zł

Wysokość dofinansowania przez Unię Europejską ze środków EFRR w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko: 

85 % kwoty wydatków kwalifikowanych nie więcej niż 4663 629,99 zł

Sprzęt medyczny zakupiony w ramach projektu to:

– lampy zabiegowe sufitowe: szt. 9,

– lampy operacyjne: szt. 2,

– reflektory lekarskie: szt. 5,

– lampy zabiegowe statywowe: szt. 1,

– panele anestezjologiczne: szt. 10,

– negatoskopy: szt. 2,

– ap. rtg przyłóżkowy: szt. 1,

– ultrasonograf: szt. 2,

– aparaty do znieczulenia: szt. 3,

– system centralnego nadzoru anestezjologicznego: szt. 1,

– wózek reanimacyjny: szt. 1,

– moduł pomiaru rzutu minut. serca: szt. 1,

– urządzenie do pomiaru ciśnienia śródczaszkowego: szt. 1,

– systemy monitorowania pacjenta: szt. 10,

– respiratory: szt. 3,

– zestaw CP-2: szt. 2,

– defibrylator z możliwością kardiowersji: szt. 1,

– sufitowe kolumny chirurgiczne: szt. 2,

– sufitowe jednostki zasilające: szt. 2,

– pompy infuzyjne jednostrzykawkowe: szt. 42,

– pompy infuzyjne objętościowe: szt. 11

– wiertarka szybkoobrotowa: szt. 1,

– napęd akumulatorowy – ortopedyczny: szt. 1,

– diatermie chirurgiczne: szt. 2,

– macerator: szt. 1,

– łóżko do intensywnej terapii: szt. 10,

– wózek do transportu sprzętu medycznego: szt. 1,

– narzędziowy stolik podawczy: szt. 3,

– wózek do przewożenia chorych: szt. 6,

– wózek inwalidzki: szt. 1.

Śledź nas na Facebooku i Instagramie.

Jesteśmy zawsze blisko Ciebie

ul. Rydygiera 15/17, 86-300 Grudziądz

Zapraszamy do kontaktu
kancelaria@bieganski.org

Formularz kontaktowy