Zakup sprzętu dla SOR w ramach POIiŚ 2014-2020

Zakup sprzętu dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Wł. Biegańskiego w Grudziądzu. Inwestycja finansowana ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Infrastruktura i Środowisko w ramach działania 9.1. Infrastruktura ratownictwa medycznego oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Wł. Biegańskiego w Grudziądzu w dniu 28.12.2017 r. podpisał umowę o dofinansowanie projektu pn.: Zakup sprzętu dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Wł. Biegańskiego w Grudziądzu realizowanego w ramach działania 9.1. Infrastruktura ratownictwa medycznego, osi priorytetowej IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Wartość projektu: 5 206 090,00 PLN

Dofinansowanie z EFRR: 4 425 176,50 PLN 

Celem ogólnym projektu jest poprawa funkcjonowania systemu ratownictwa medycznego w województwie kujawsko-pomorskim. Na realizację powyższego celu wpłynąć ma osiągnięcie celu bezpośredniego projektu, który brzmi: zwiększenie efektywności i jakości udzielanych świadczeń przez Szpitalny Oddział Ratunkowy zlokalizowany w Regionalnym Szpitalu Specjalistycznym w Grudziądzu.

Realizacja niniejszego projektu wpłynie na zwiększenie skuteczności i bezpieczeństwa udzielanych świadczeń medycznych poprzez kompleksowe leczenie pacjentów. Nowoczesna aparatura medyczna, niezbędna do podwyższenia standardu świadczonych usług medycznych, podnosi również poziom kwalifikacji i doświadczenia personelu medycznego oraz znacząco usprawnia proces diagnozowania i leczenia. 

W efekcie projekt wpłynie na:

– podniesienie jakości świadczonych usług medycznych,

– zwiększenie dostępu do świadczeń medycznych,

– skrócenie czasu oczekiwania na świadczenie,

– podniesienie standardu diagnostyki,

– zapewnienie pacjentom warunków pobytu na jak najwyższym poziomie,

– poprawę obsługi pacjentów,

– poprawę stanu infrastruktury technicznej szpitala,

– wzrost atrakcyjności placówki jako miejsca ratowania życia i zdrowia,

– poprawę bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów województwa kujawsko-pomorskiego poprzez zwiększenie zakresu rzeczowego funkcjonowania SOR o sprzęt i aparaturę medyczną,

– podniesienie skuteczności działań w stanach zagrożenia zdrowia i osiągnięcie standardów działania obowiązujących w państwach Unii Europejskiej.

W ramach projektu dla SOR i SOR pediatrycznego zakupiony zostanie następujący sprzęt medyczny: tomograf komputerowy 64 warstwowy (64×64), aparat RTG uniwersalny kostno-płucny ambulatoryjny, aparat RTG przyłóżkowy cyfrowy, ultrasonograf, aparat do wstępnej diagnostyki kardiologicznej, narzędzia chirurgiczne, elektrokardiograf z wózkiem, nebulizator, pulsoksymetr, defibrylator, wielofunkcyjne wózki do przewożenia chorych, termobox, cieplarka podgrzewacz płynów, parawany mobilne, worki samorozprężalne ambu,  stoliki zabiegowe, ciśnieniomierze zegarowe, kapnograf przenośny z czujnikiem SpO2, stojaki mobilne do płynów infuzyjnych, aparat USG ginekologiczny, respirator transportowy, wideokolonoskop, pompa płucząca do wideokolonoskopu, konsola hydrochirurgiczna do oczyszczania ran, wideolaryngoskop dla dzieci, kardiomonitor do Sali wzmożonego nadzoru, respirator transportowy, monitor transportowy z EKG, pulsoksymetr, pompa objętościowa kroplówkowa, termometr na podczerwień, aparat EKG, pompa infuzyjna strzykawkowa.

Zgodnie z Umową o dofinansowanie nr POIS.09.01.00-00-0199/17 informujemy o możliwości sygnalizowania potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowych za pośrednictwem mechanizmu, tj. opracowanego i udostępnionego narzędzia informatycznego umożliwiającego przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego poprzez wykorzystanie:

– specjalnego adresu e-mail:

naduzycia.POIS@mr.gov.pl

– formularza dostępnego na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju:

https://nieprawidlowosci.mrr.gov.pl

Śledź nas na Facebooku i Instagramie.

Jesteśmy zawsze blisko Ciebie

ul. Rydygiera 15/17, 86-300 Grudziądz

Zapraszamy do kontaktu
kancelaria@bieganski.org

Formularz kontaktowy