Zakup sprzętu dla Pracowni Endoskopowej w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Zakup sprzętu dla Pracowni Endoskopowej Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Wł. Biegańskiego w Grudziądzu współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Zakup współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działania 6.1. Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, Poddziałania 6.1.1. Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. 

Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Wł. Biegańskiego w Grudziądzu w dniu 08.08.2018 r. podpisał umowę o dofinansowanie projektu pn.: „Zakup sprzętu do badań endoskopowych przewodu pokarmowego dla Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Wł. Biegańskiego w Grudziądzu.” 
 
Wartość projektu:  464 912,68
Dofinansowanie :  200 000,00
 
Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępu do usług zdrowotnych realizowanych przez Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Wł. Biegańskiego w Grudziądzu. Cel ten zostanie osiągnięty przez realizację celu bezpośredniego, a więc zakup aparatury medycznej na potrzeby Pracowni Endoskopowej. Do celów szczegółowych należą:
– doposażenie Pracowni,
– umożliwienie wykonywania wysokospecjalistycznych świadczeń medycznych,
– pełne wykorzystanie potencjału jednostki w zakresie usług medycznych,
– kompleksowość usług medycznych w jednym miejscu,
– poprawa stanu zdrowia mieszkańców województwa,
– ograniczenie umieralności.

Śledź nas na Facebooku i Instagramie.

Jesteśmy zawsze blisko Ciebie

ul. Rydygiera 15/17, 86-300 Grudziądz

Zapraszamy do kontaktu
kancelaria@bieganski.org

Formularz kontaktowy