SOR Pediatryczny zostanie doposażony nowy sprzęt ze środków europejskich

Dwa defibrylatory, respirator, aparat do podgrzewania płynów infuzyjnych, aparaty do szybkiego przetaczania płynów czy analizator parametrów krytycznych to tylko część aparatury medycznej zakupionej w ramach dofinansowania.

Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Regionalnym Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Wł. Biegańskiego w Grudziądzu.

Projekt realizowany w ramach działania 9.1
Infrastruktura ratownictwa medycznego, Oś priorytetowa IX Wzmocnienie
strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. 

Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Wł. Biegańskiego w Grudziądzu w dniu 22.11.2018 r. podpisał umowę o dofinansowanie projektu pn.: „Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Regionalnym Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Wł. Biegańskiego w Grudziądzu.”
 
Wartość projektu: 353 500,00
Dofinansowanie : 300 475,00
 
Celem głównym projektu jest poprawa infrastruktury sprzętowej Szpitalnego Oddziału Ratunkowego co przełoży się na poprawę bezpieczeństwa zdrowotnego społeczeństwa w przypadku stanu zagrożenia życia i zdrowia przez Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Wł. Biegańskiego w Grudziądzu. Cel ten zostanie osiągnięty przez realizację celu bezpośredniego, a więc zakup aparatury medycznej na potrzeby SOR – Pediatrycznego.
W ramach projektu dla SOR Pediatrycznego zakupiony zostanie następujący sprzęt medyczny: defibrylator – 2 szt., respirator, aparat do podgrzewania płynów infuzyjnych, aparat do szybkiego przetaczania płynów – 2 szt., pulsoksymetr, analizator parametrów krytycznych, elektryczne urządzenie do ssania, zestaw do trudnej intubacji, zestaw do intubacji i wentylacji, aparat do powierzchniowego ogrzewania pacjenta.
Zgodnie z Umową o dofinansowanie nr POIS.09.01.00-00-0299/18 informujemy o możliwości sygnalizowania potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowych za pośrednictwem mechanizmu, tj. opracowanego i udostępnionego narzędzia informatycznego umożliwiającego przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego poprzez wykorzystanie:
 
– specjalnego adresu e-mail: naduzycia.POIS@mr.gov.pl

– formularza dostępnego na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju:  https://nieprawidlowosci.mrr.gov.pl

Śledź nas na Facebooku i Instagramie.

Jesteśmy zawsze blisko Ciebie

ul. Rydygiera 15/17, 86-300 Grudziądz

Zapraszamy do kontaktu
kancelaria@bieganski.org

Formularz kontaktowy