Rewitalizacja kompleksu pediatrycznego

Tytuł: Rewitalizacja kompleksu pediatrycznego

Cel: Zwiększenie dostępu do usług zdrowotnych realizowanych poprzez Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Wł. Biegańskiego w Grudziądzu

Beneficjent: Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Wł. Biegańskiego w Grudziądzu.

Opis projektu

Przedmiotem projektu jest wykonanie rewitalizacji kompleksu pediatrycznego – II etap – Remont i modernizacja pomieszczeń I piętra budynku HR Regionalnego Szpitala Specjalistycznego w Grudziądzu z przeznaczeniem na Oddział Pediatryczny, dzięki któremu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego zwiększy się dostępność usług zdrowotnych.
Zakres prac modernizacyjnych polega na dostosowaniu pomieszczeń do wymaganych standardów medycznych. Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje remont i modernizację pomieszczeń przeznaczonych dla Oddziału Pediatrii Diabetologii, Endokrynologii i Neurologii dziecięcej i ma na celu zdecydowaną poprawę warunków techniczno-sanitarnych, a w szczególności utworzenie sal pacjentów maksymalnie dwuosobowych z indywidualnymi węzłami sanitarnymi. Ponadto wykonana zostanie instalacja wentylacyjno-klimatyzacyjna pozwalająca na nawiew oczyszczonego powietrza i wyciąg powietrza zużytego z możliwością ogrzewania powietrza nawiewanego w okresie zimowym i schładzania go w okresie letnim. Nastąpi też całkowita wymiana instalacji gazów medycznych, instalacji elektrycznych średnio i niskoprądowych oraz instalacji wody zimnej i ciepłej. W ramach instalacji niskoprądowych nastąpi wyposażenie wszystkich pomieszczeń funkcyjnych i sal pacjentów w łącza teleinformatyczne. Sale dzieci młodszych będą wyposażone w monitoring wizyjny. Pomieszczenia funkcyjne oraz wejścia główne do Oddziału będą zabezpieczone kontrolą dostępu.
Projekt powstał w odpowiedzi na potrzeby zwiększenia dostępu do usług zdrowotnych pacjentów Regionalnego Szpitala
Specjalistycznego im. dr. Władysława Biegańskiego. Niniejszy projekt jest jednym z działań, mających na celu zwiększenie dostępności oraz poprawę jakości usług medycznych wpływających bezpośrednio na polepszenie stanu zdrowia pacjentów.

Śledź nas na Facebooku i Instagramie.

Jesteśmy zawsze blisko Ciebie

ul. Rydygiera 15/17, 86-300 Grudziądz

Zapraszamy do kontaktu
kancelaria@bieganski.org

Formularz kontaktowy