Lądowisko w Brodnicy

Lądowisko w Brodnicy szansą poprawy funkcjonowania systemu ratownictwa medycznego. Inwestycja finansowana ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013

Regionalny Szpital Specjalistyczny jest szpitalem pełnoprofilowym, ogólnodostępnym, pełniącym całodobowe ostre dyżury, zabezpieczającym pod względem specjalistycznym wschodnią część woj. kujawsko-pomorskiego. Grudziądzka placówka to nie tylko kilkadziesiąt oddziałów łóżkowych w podstawowych, specjalistycznych oraz wysokospecjalistycznych dziedzinach, ale to również zespoły poradni specjalistycznych i konsultacyjnych, a także ogrom placówek szerokiego zaplecza diagnostycznego. Oddział Szpitala znajduje się także w Brodnicy, gdzie podobnie jak w Grudziądzu powstanie lądowisko dla helikopterów. Obecnie inwestycja jest w trakcie realizacji. Lądowisko zlokalizowane będzie w bezpośrednim sąsiedztwie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Brodnicy. Płyta lądowiska zostanie usytuowana na dachu zadaszenia nad terenem na wysokości odpowiadającej kondygnacji budynku głównego szpitala, na której lokalizowany jest oddział SOR. Lądowisko dla śmigłowców będzie pełniło funkcję lądowiska sanitarnego działającego w ramach Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Łączna kwota projektu wynosi 6 215 220,00 zł. Szpital w Brodnicy zapewnia specjalistyczne świadczenia zdrowotne w zakresie opieki ambulatoryjnej i stacjonarnej dla pacjentów z północnego regionu województwa kujawsko-pomorskiego. Dodatkowo lokalizacja Brodnickiego oddziału Szpitala przy drodze krajowej świadczy o ponadregionalnym charakterze Szpitala, dlatego inwestycja ma na celu zwiększenie skuteczności udzielania świadczeń przez szpitalne oddziały ratunkowe, w tym obniżenie poziomu śmiertelności oraz skutków powikłań powstałych w wyniku wypadków, poprawa stanu zdrowia pacjentów.

Śledź nas na Facebooku i Instagramie.

Jesteśmy zawsze blisko Ciebie

ul. Rydygiera 15/17, 86-300 Grudziądz

Zapraszamy do kontaktu
kancelaria@bieganski.org

Formularz kontaktowy