„Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.”

W ramach projektu zakupiony zostanie sprzęt medyczny i materiały pomocne w walce z COVID-19.

Projekt realizowany w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działanie 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, Poddziałanie 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną. 

Dyrektor Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Wł. Biegańskiego w Grudziądzu w dniu 22.04.2020 r. podpisał umowę  partnerską o dofinansowanie projektu pn.: „Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.”

Wartość projektu: 12.519.902,30 zł

Wydatki kwalifikowane: 12.395.819,81

Dofinansowanie:  90 % ze środków EFRR w kwocie: 11.156.237,82 zł

            10 % ze środków Budżetu Państwa w kwocie: 1.239.581,99 zł

W ramach projektu zakupiony zostanie następujący sprzęt medyczny i materiały:

1. Karetki transportowe z wyposażeniem – 2 szt.

2. Transportowy monitor funkcji życiowych – 3 szt.

3. Przyłóżkowy cyfrowy aparat RTG – 1 szt.

4. Bronchoskop intubacyjny – 2 szt.

5. Videobronchoskop – 1 szt.

6. Przenośne USG Kardiologiczne – 1 szt.

7. USG – dedykowane OIT – 1 szt.

8. Respirator transportowy – 3 szt. 

9. Respirator stacjonarny – 10 szt.

10. Defibrylator – 10 szt., 

11. Kardiomonitor (na wózkach jezdnych) – 12 szt.

12. Aparat do automatycznej reanimacji – Lucas 3 – 5 szt.

13. System neuronawigacji dla O. Neurochirurgii – 1 szt.

14. Autopharm do dystrybucji leków i materiałów – 1 szt.

15. Odczynniki i testy do badań diagnostyki mikrobiologicznej, pompy infuzyjne.

16. Stacje opisowe wraz z instalacją – 7 szt.

17. Roboty remontowo–budowlane związane z utworzeniem Izolatorium na ul. Szpitalnej w Grudziądzu. 

18. Zakup i instalacja systemu typu Command & Control do zdalnej komunikacji z pacjentami i personelem w szpitalu oraz przebywających na kwarantannie.

Śledź nas na Facebooku i Instagramie.

Jesteśmy zawsze blisko Ciebie

ul. Rydygiera 15/17, 86-300 Grudziądz

Zapraszamy do kontaktu
kancelaria@bieganski.org

Formularz kontaktowy