14 grudnia 2021

"Dla Was każdego dnia" – 2021-12-14

Prezentujemy Państwu specyfikę pracy Sekcji Elektroenergetycznej Wydziału Energetycznego.

      Dziś prezentujemy Państwu specyfikę pracy Sekcji Elektroenergetycznej Wydziału Energetycznego, bez której funkcjonowanie Szpitala nie byłoby możliwe. 
Jednym z podstawowych mediów energetycznych w każdym szpitalu jest energia elektryczna. Sekcja Elektroenergetyczna odpowiada za zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego na terenie całego Szpitala poprzez utrzymanie w ciągłej sprawności sieci elektrycznej, agregatów prądotwórczych, a także urządzeń podtrzymujących napięcie w sieci (zasilaczy UPS), aby w przypadku zaniku napięcia zabezpieczyć w prąd tak istotne dla Szpitala jednostki jak: Centralny Blok Operacyjny, Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Szpitalny Oddział Ratunkowy, serwery komputerowe. Jest to bardzo ważne w przypadku urządzeń podtrzymujących funkcje życiowe. Oprócz tego pracownicy Sekcji Elektroenergetycznej zajmują się:
  • obsługą lądowiska dla helikopterów Lotniczego Pogotowia Ratowniczego;
  • bezpośrednim nadzorem nad systemem bezpieczeństwa pożarowego z monitoringiem do Państwowej Straży Pożarnej w Grudziądzu;
W pomieszczeniach szpitalnych zainstalowanych jest ponad 500 czujek ppoż oraz systemy DSO.
  • utrzymaniem układów wentylacyjnych oraz klimatyzacyjnych w rygorze zarówno sanitarnym, jak i technologicznym przede wszystkim w pomieszczeniach, w których musi być zachowany wysoki poziom czystego powietrza typu: sale operacyjne, Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, sale porodowe, noworodkowe, pracownie diagnostyczne itp. 
Łącznie Szpital posiada ok. 280 central wentylacyjnych  nawiewno-wywiewnych składających się z różnych modułów, których konstrukcja uzależniona jest od charakteru przeznaczenia pomieszczenia oraz ok. 450 indywidualnych urządzeń schładzających typu Split, obsługujących pomieszczenia oddziałów, pomieszczenia laboratoryjne, maszynownie, serwerownie teletransmisyjne, informatyczne i inne pomieszczenia wymagające obniżonej temperatury, ze względu na przeznaczenie.
  • zapewnieniem prawidłowego działania dźwigów transportowych;
  • realizacją potrzeb wszystkich oddziałów szpitalnych w zakresie remontów, napraw i reagowania na awarie elektryczne;
  • współpracą z organami dozoru technicznego oraz innymi uprawnionymi instytucjami i jednostkami w zakresie eksploatacji urządzeń technicznych oraz gospodarki energetycznej i elektroenergetycznej;
  • realizacją pomiarów ochronnych sieci elektroenergetycznej Szpitala.
      Pracownicy Sekcji Elektroenergetycznej pracują 24 h/dobę przez 7 dni w tygodniu przez cały rok. Ich zakres pracy jest bardzo rozbudowany. Bez nich praca pozostałego personelu nie byłaby możliwa. Dziękujemy Wam za codzienną specjalistyczną pracę!

Realizujemy narodowy program

pakietu onkologicznego
Dowiedz się więcej

Szukasz informacji dotyczących hospitalizacji?

Sprawdź STREFĘ PACJENTA
Dowiedz się więcej

Śledź nas na Facebooku i Instagramie.

Jesteśmy zawsze blisko Ciebie

ul. Rydygiera 15/17, 86-300 Grudziądz

Zapraszamy do kontaktu
kancelaria@bieganski.org

Formularz kontaktowy