14 października 2014

Barwienie immunohistochemiczne P16/Ki-67

Nowe świadczenia medyczne

P16/Ki-67 jest badaniem immunohistochemicznym służącym do wykrywania
zmian nowotworowych na poziomie komórkowym w bardzo wczesnym stadium ich
rozwoju. Pozwala zlokalizować komórki, w których normalny (zdrowy) cykl
komórkowy został zaburzony w wyniku infekcji wysokoonkogennym wirusem
brodawczaka ludzkiego (HR-HPV).

BARWIENIE IMMUNOHISTOCHEMICZNE P16/Ki-67

Czym jest badanie P16/Ki-67?

P16/Ki-67 jest badaniem immunohistochemicznym służącym do wykrywania zmian nowotworowych na poziomie komórkowym w bardzo wczesnym stadium ich rozwoju. Pozwala zlokalizować komórki, w których normalny (zdrowy) cykl komórkowy został zaburzony w wyniku infekcji wysokoonkogennym wirusem brodawczaka ludzkiego (HR-HPV). Ujawnia niepokojące zmiany tam, gdzie rutynowe badanie cytologiczne nie dostarczyło wystarczających informacji (przypadki w nomenklaturze medycznej określone jako ASCUS lub LSIL). Wyższość testu P16/Ki-67 w stosunku do znanych dotychczas testó HPV polega na tym, że ?alarmuje? nad jedynie wtedy, gdy nastąpi już stan chorobowy, a nie w sytuacjach, gdy w organizmie obecny jest (być może niegroźny dla kobiety) wirus HPV.

W jaki sposób P16/Ki-67 wykrywa nowotwór?

Badanie P16/Ki-67 zabarwia na określony kolor komórki, w których zaburzony został cykl komórkowy. Każda komórka zakażona HR-HPV, która zaczyna ?chorować?, produkuje niekontrolowanie tzw. białko P16 i właśnie ono jest biomarkerem, który test wykrywa. Dodatkową zaletą dostępnej obecnie najnowszej wersji testu jest obecność drugiego biomarkera Ki-67 czyli białka proliferacji komórkowej (mnożenia się komórek). Jego zastosowanie pozwala na uzyskanie maksymalnej czułości testu.

Czym jest białko P16?

Białko P16 odgrywa główną rolę w procesie kontroli prawidłowego cyklu komórkowego. Jest częścią kaskady sygnałów, które zatrzymują podział komórki podczas różnicowania komórkowego. W całkowicie dojrzałych komórkach poziom P16 jest obniżony do ledwie wykrywalnego. Natomiast w komórkach szyjki macicy, gdzie onkogenne wirusy HPV zainicjowały niekorzystne dla zdrowia zmiany, poziom P16 jest znacznie podwyższony.

Dla kogo przeznaczone jest to badanie?

Badanie immunohistochemiczne P16/Ki-67 jest przeznaczone dla pacjentek, u których badanie cytologiczne dało wynik ASCUS, LSIL lub w innych przypadkach trudnych do interpretacji (brak możliwości postawienia jednoznacznej diagnozy). Dzięki testowi P16/Ki-67 możemy uzupełnić wynik cytologii bez konieczności poddawania się dodatkowym, niekiedy uciążliwym badaniom (np. powtórne badanie cytologiczne, kolposkopia). Test pozwala na zmniejszenie liczby nieuzasadnionych skierowań na wykonanie poszerzonych badań diagnostycznych oraz skoncentrowanie wysiłków na leczeniu pacjentek rzeczywiście tego potrzebujących.

Na czym polega badanie immunohistochemiczne P16/Ki-67?

Badanie wykonuje się na preparacie cytologicznym (do wykonania badania można użyć wcześniej przygotowanego preparatu bez konieczności ponownego wzywania pacjentki na badanie). W laboratorium szkiełko z wymazem poddane zostaje specjalnej procedurze, w wyniku czego komórki odpowiednio się wybarwiają. Jeśli w pobranym materiale znajdują się komórki z zaburzonym cyklem, barwią się następująco: jądro na kolor czerwony, a cytoplazma (otoczka jądra) na brązowo. Pozwala to lekarzowi jednoznacznie stwierdzić, że mamy do czynienia z trwającym procesem rozwoju nowotworu.

Co oznacza dodatni wynik badania?

Jeżeli okaże się, że badanie P16/Ki-67 daje wynik dodatni, będzie to oznaczało, że zdrowy cykl komórkowy został zaburzony z powodu przetrwałej infekcji wirusem HR-HPV. W dalszym toku postępowania lekarz decyduje, czy konieczne jest skierowanie pacjentki do dalszej, pogłębionej diagnostyki oraz jakie należy podjąć leczenie.

Dlaczego warto wykonać to badanie?

Zastosowanie badania P16/Ki-67 przynosi korzyści zarówno lekarzowi, jak i pacjentce. Po pierwsze znacznie zwiększa wiarygodność i obiektywność postawionej diagnozy w przypadkach wymagających dalszych badań. Poza tym eliminuje konieczność wykonania powtórnego badania cytologicznego, a także niedogodności związane z przeprowadzeniem w warunkach ambulatoryjnych, a nawet szpitalnych badania kolposkopowego. Jednocześnie pozwala na oszczędność kosztów wynikającą z uproszczenia procesu diagnostycznego.

Wyżej wymienione badanie można wykonać w:

Laboratorium Mikrobiologii
ul. Rydygiera 15/17
poniedziałki i czwartki 8:00 – 14:00


cena badania: 280 zł
  • cytologia płynna wraz z barwieniem immunohistochemicznym P16/Ki-67
telefon kontaktowy: +48 56 641 45 69
telefon dla firm chcących nawiązać współpracę: +48 56 641-46-39, 641-46-35
(badanie nie jest objęte finansowaniem z NFZ)

Realizujemy narodowy program

pakietu onkologicznego
Dowiedz się więcej

Szukasz informacji dotyczących hospitalizacji?

Sprawdź STREFĘ PACJENTA
Dowiedz się więcej

Śledź nas na Facebooku i Instagramie.

Jesteśmy zawsze blisko Ciebie

ul. Rydygiera 15/17, 86-300 Grudziądz

Zapraszamy do kontaktu
kancelaria@bieganski.org

Formularz kontaktowy