12 września 2017

Zatrudnimy specjalistę ds. aparatury medycznej

Dyrektor Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Wł. Biegańskiego w Grudziądzu ogłasza nabór kandydatów na stanowisko specjalisty ds. aparatury medycznej

1. Wymagania wobec kandydata:

– wykształcenie wyższe: Inżynieria Medyczna, Elektronika, Automatyka i Robotyka,
– praktyczna umiejętność diagnostyki i naprawy urządzeń elektronicznych,
– wskazane posiadanie zaświadczeń kwalifikacyjnych upoważniających do  eksploatacji
  urządzeń elektrycznych E do 1kV,
– obsługa komputera i urządzeń biurowych.

2. Dodatkowe umiejętności i kompetencje:

– umiejętność analitycznego i logicznego myślenia,
– samodzielność, rzetelność, szybkie przyswajanie wiedzy,
– dobra organizacja pracy,
– umiejętność pracy w zespole.

3. Zakres obowiązków:

– wykonywanie napraw i przeglądów aparatury medycznej w szczególności:
  respiratorów, monitorów pacjenta, aparatów do znieczulania ogólnego, urządzeń do
  fizykoterapii, pomp żywieniowych, pomp infuzyjnych i kardiotokografów,
– obsługa systemów monitorujących parametry medyczne,
– ścisła współpraca z personelem poszczególnych oddziałów odpowiedzialnym za  
  sprzęt medyczny,
– dokonywanie wpisów do paszportów technicznych.

4. Wymagane dokumenty:

– CV i list motywacyjny,
– oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na
  potrzeby postępowania związanego z rekrutacją o następującej treści: „Wyrażam
  zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla
  potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29
  sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych {Dz.U. z 2016 r. poz. 922).
 

Dokumenty należy złożyć na adres mailowy: sekretariat.dyrekcja@bieganski.org
Uprzejmie informuję, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Realizujemy narodowy program

pakietu onkologicznego
Dowiedz się więcej

Szukasz informacji dotyczących hospitalizacji?

Sprawdź STREFĘ PACJENTA
Dowiedz się więcej

Śledź nas na Facebooku i Instagramie.

Jesteśmy zawsze blisko Ciebie

ul. Rydygiera 15/17, 86-300 Grudziądz

Zapraszamy do kontaktu
kancelaria@bieganski.org

Formularz kontaktowy