13 listopada 2023

Nazwa programu: „Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-

                              Naczyniowego POLKARD na lata 2017-2020.”

Nazwa projektu:   „Doposażenie w aparaty USG z możliwością echokardiografii celem

                              diagnozowania i leczenia chorób układu krążenia w roku 2020.”

                              Umowa nr 5/13/10/2020/656/394 z dnia 17.09.2021 r.

Wartość dofinansowania:     218 782,30 zł

Całkowity koszt inwestycji:   226 969,00 zł

Celem projektu jest dążenie do zapewnienia dostępu pacjentów do najnowszych osiągnięć technicznych i technologicznych w zakresie diagnostyki i leczenia chorób układu serca        i naczyń poprzez wyposażenie Oddziału Kardiologicznego w aparat USG z możliwością echokardiografii, umożliwiający diagnostykę i leczenie chorób układu krążenia.

Nazwa programu: „Narodowa Strategia Onkologiczna.”

Nazwa projektu:   „Zakup sprzętu do rehabilitacji onkologicznej.” 

                              Umowa nr 1/18/3/2020/656/342 z dnia 08.09.2020 r.

Wartość dofinansowania:    499 265,07 zł

Całkowity koszt inwestycji:  503 971,07 zł

Zadanie ma na celu doposażenie Oddziału Rehabilitacyjnego i Urologicznego w specjalistyczny sprzęt wspomagający rehabilitację pacjentów onkologicznych w trakcie      i po leczeniu nowotworu złośliwego.

W ramach zadania zakupiony został następujący sprzęt:

1. Aparat do terapii uciskowej – 1 szt. 

2. Mobilne elektromiografy z elektrostymulacją wyzwalaną do rehabilitacji onkologicznej – 3 szt. 

3. Platforma dynamograficzna do rehabilitacji onkologicznej – 1 szt.

4. Bieżnia do rehabilitacji onkologicznej – 1 szt.

5. Rotor kończyn górnych do rehabilitacji onkologicznej – 1 szt.

6. 8 – stanowiskowy system do rehabilitacji onkologicznej z automatycznym pomiarem ciśnienia – 1 szt.

7. Urządzenie do ćwiczeń kończyn dolnych z oprogramowaniem – 1 szt.

8. Fotel do ćwiczeń oporowych kończyny dolnej do rehabilitacji onkologicznej – 1 szt.

9. Urządzenie do pomiaru parametrów metabolicznych (VO2, VCO2, wentylacja minutowa, tętno HR, wydatek energetyczny) w warunkach laboratoryjnych oraz w ciężkim terenie – 1 szt.

Realizujemy narodowy program

pakietu onkologicznego
Dowiedz się więcej

Szukasz informacji dotyczących hospitalizacji?

Sprawdź STREFĘ PACJENTA
Dowiedz się więcej

Śledź nas na Facebooku i Instagramie.

Jesteśmy zawsze blisko Ciebie

ul. Rydygiera 15/17, 86-300 Grudziądz

Zapraszamy do kontaktu
kancelaria@bieganski.org

Formularz kontaktowy