13 listopada 2023

Nazwa programu: „Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego POLKARD na lata 2017-2020.”

Celem zdania jest dążenie do zapewnienia dostępu do najnowszych osiągnięć technicznych i technologicznych w zakresie diagnostyki i leczenia chorób układu serca i naczyń poprzez wyposażenie Szpitala w Aparat RTG z ramieniem C umożliwiający udzielanie świadczeń z zakresu chirurgii naczyniowej i leczenia chorych z zaburzeniami rytmu serca.

Nazwa programu: „Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-

                              Naczyniowego POLKARD na lata 2017-2020.”

Nazwa projektu:   „Doposażenie w aparaty RTG z ramieniem C celem umożliwienia

                              udzielania świadczeń z zakresu chirurgii naczyniowej i leczenia chorych

                              z zaburzeniami rytmu serca.”

                              Umowa nr 5/14/15/2020/656/573 z dnia 21.11.2021 r.

Wartość dofinansowania:    714 276,90 zł

Całkowity koszt inwestycji: 741 030,00 zł

Celem zdania jest dążenie do zapewnienia dostępu do najnowszych osiągnięć technicznych i technologicznych w zakresie diagnostyki i leczenia chorób układu serca i naczyń poprzez wyposażenie Szpitala w Aparat RTG z ramieniem C umożliwiający udzielanie świadczeń z zakresu chirurgii naczyniowej i leczenia chorych z zaburzeniami rytmu serca.

Realizujemy narodowy program

pakietu onkologicznego
Dowiedz się więcej

Szukasz informacji dotyczących hospitalizacji?

Sprawdź STREFĘ PACJENTA
Dowiedz się więcej

Śledź nas na Facebooku i Instagramie.

Jesteśmy zawsze blisko Ciebie

ul. Rydygiera 15/17, 86-300 Grudziądz

Zapraszamy do kontaktu
kancelaria@bieganski.org

Formularz kontaktowy