PL

INFORMACJA +48 56 641 44 44

O SZPITALU

Jakość ISO

Chcąc stale utrzymywać swoją wiarygodność w kontaktach z pacjentami, personelem, płatnikiem, dostawcami, organem założycielskim i społecznością lokalną, Dyrektor Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr Wł. Biegańskiego w Grudziądzu podjął decyzję o opracowaniu i wdrożeniu systemu zarządzania jakością według ISO 9001:2015

ISO 9001:2015


  Dyrekcja Regionalnego Szpitala Specjalistycznego w Grudziądzu przyjmuje na siebie zobowiązanie i aktywne zaangażowanie w rozwój i doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością, co znalazło wyraz w ustanowionej Polityce Jakości.


Zadania stojące przed naszą placówką w zakresie zarządzania jakością są realizowane przez:
  • utrzymanie wiodącej pozycji przez Szpital na rynku usług medycznych województwa kujawsko-pomorskiego i Polski,
  • stałe modernizowanie i rozwijanie bazy terapeutyczno-diagnostycznej,
  • dostosowanie infrastruktury Szpitala do obowiązujących wymagań prawnych i oczekiwań pacjentów, 
  • zwiększenie finansowania Szpitala zgodnie z potrzebami,
  • systematyczne wprowadzenie nowych technologii medycznych wynikających z postępu nauk medycznych oraz zapotrzebowania pacjentów.
  • uporządkowanie polityki finansowej w szpitalu i uzyskanie płynności finansowej

   System Zarządzania Jakością jest zgodny z wymaganiami normy ISO 9001:2015 i obejmuje udzielanie świadczeń medycznych w zakresie: diagnostyki, leczenia zachowawczego i zabiegowego stacjonarnego i ambulatoryjnego oraz transportu medycznego. Potwierdzeniem zgodności Systemu Zarządzania Jakością z wymaganiami normy ISO 9001:2015 jest certyfikat przyznany przez Biuro Certyfikacji Polskiego Rejestru Statków S.A.

Księga jakości ISO. Aktualnie w Regionalnym Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Wł. Biegańskiego w Grudziądzu obowiązuje XVI wydanie Księgi Jakości z dnia 17.10.2022 r.


ISO 22000:2005


   Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu jest jednym z niewielu szpitali w Polsce, które uzyskały Certyfikat ISO 22000:2005 - "żywienie zbiorowe pacjentów, gastronomiczna działalność usługowa na terenie Szpitala oraz na zewnątrz usługi cateringowe". W dniu 10 września 2018 roku Regionalny Szpital Specjalistyczny w Grudziądzu pomyślnie przeszedł audyt re-certyfikacyjny w ww. zakresie, co stanowi kontynuację Certyfikatu uzyskanego w 2009, do dnia 02.08.2021.

Poniżej certyfikaty:

PROFILAKTYKA

Każdy z nas powinien pamiętać o badaniach profilaktycznych przeznaczonych dla swojej grupy wiekowej. Zapraszamy wszystkich Państwa do śledzenia ogłoszeń dotyczących badań profilaktycznych.

NOWE ŚWIADCZENIA MEDYCZNE

Zapraszamy do śledzenia ogłoszeń i wydarzeń związanych z nowymi świadczeniami medycznymi.

DOKUMENTACJA MEDYCZNA

Każdy pacjent ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej swojego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych.

PROJEKTY UNIJNE

Nasz szpital z powodzeniem zdobywa środki unijne potrzebne do rozwoju placówki. Zobacz jakie inwestycje udało się dotąd przeprowadzić.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na korzystanie z plików cookies. Więcej w dziale Polityka prywatności.