PL

INFORMACJA +48 56 641 44 44

Zakres świadczeń

Autoimmunologia

Autoimmunologia
1. ANTY-CCP(przeciwciała przeciw cyklicznemu cytrulinowemu peptydowi)
2. Przeciwciała IgA przeciw Chlamydia trachomatis
3. Przeciwciała - panel w kierunku autoimmunologicznych chorób wątroby
4. Przeciwciała - panel w kierunku Myositis (Mi-2, Ku, PM-Scl, Jo-1, PL-7, PL-12, OJ, EJ, Ro-52)
5. Przeciwciała - panel w kierunku sclerosis (Scl 70, PM-Scl 75, PM-Scl 100, fibrylaryna, CENP A, CENP B, Ku, Th/To, NOR-90, Ro-52, RP-11 (RNAP-III), RP 155 (RNAP-III)
6. Przeciwciała IgA przeciw transglutaminazie tkankowej
7. Przeciwciała IgG przeciw beta2-glikoproteinie
8. Przeciwciała IgG przeciw Borelia burgdorfer, Borelia afzeli, Borelia garinii w PMR
9. Przeciwciała IgG przeciw Borelia burgdorfer, Borelia afzeli, Borelia garinii w surowicy
10. Przeciwciała IgG przeciw Chlamydia pneumoniae
11. Przeciwciała IgG przeciw Chlamydia Trachomatis
12. Przeciwciała IgG przeciw deaminowym peptydom gliadyny (anty-GAF)
13. Przeciwciała IgG przeciw ganglizydom
14. Przeciwciała IgG przeciw Mycoplasma pneumoniae
15. Przeciwciała IgG przeciw transglutaminazie tkankowej
16. Przeciwciała IgM przeciw beta2-glikoproteinie
17. Przeciwciała IgM przeciw Borelia burgdorfer, Borelia afzeli, Borelia garinii w PMR
18. Przeciwciała IgM przeciw Borelia burgdorfer, Borelia afzeli, Borelia garinii w surowicy
19. Przeciwciała IgM przeciw Chlamydia pneumoniae
20. Przeciwciała IgM przeciw Chlamydia Trachomatis
21. Przeciwciała IgM przeciw ganglizydom
22. Przeciwciała IgM przeciw kardiolipinie
23. Przeciwciała IgM przeciw Mycoplasma pneumoniae
24. Przeciwciała klasy IgG przeciw Borrelia w surowicy (test potwierdzenia)
25. Przeciwciała klasy IgM przeciw Borrelia w surowicy (test potwierdzenia)
26. Przeciwciała neutronalne przeciw SOX i titinie
27. Przeciwciała przeciw antygenom cytoplazmy  (MPO, PR3)
28. Przeciwciała przeciw antygenom jajnika(met. IIFT)
29. Przeciwciała przeciw antygenom neuronalnym
30. Przeciwciała przeciw błonie podstawowej kłębuszków nerkowych (met. IIFT)
31. Przeciwciała przeciw czynnikowi wewnętrznemu Castle'a (met. IIFT)
32. Przeciwciała przeciw dekarboksylazie kwasu glutaminowego (GAD) i antygenowi wysp Langerhansan (ICA) (met. IIFT)
33. Przeciwciała przeciw fosfatazie tyrozynowej (met. Elisa)
34. Przeciwciała przeciw komórkom Leydiga (met. IIFT)
35. Przeciwciała przeciw komórkom okładzinowym żołądka (met.IIFT)
36. Przeciwciała przeciw mielinie (met. IF)
37. Przeciwciała przeciw mięśniom szkieletowym (met.IIFT)
38. Przeciwciała przeciwjądrowe - profil ANA3 (nRNP/SM,Sm, SS-A,Ro-52, SS-B,Scl-70,Pm-Scl, Jo-1, CENP B, PCNA, dsDNA, Nukleosomy, Histony, Ryb Białko P, AMA-M2)
39. Przeciwciała przeciwjądrowe ANA
40. Przeciwciała przeciwjądrowe ANA - test podstawowy
41. Przeciwciała przeciw plemnikom (met. IIFT)
42. HAV IgM
43. Białko Bence-Jonesa w moczu metodą immunofiksacji
44. Białko Bence-Jonesa w surowicy metodą immunofiksacji
45. Clostridium difficile (antygen i toksyny w kale)
46. Przeciwciała przeciw mitochondriom (AMA)
47. Przeciwciała przeciw mikrosomom wątrobowo-nerkowym (anty-LKM)
48. Przeciwciała przeciw mięśniom gładkim (ASMA)
49. Przeciwciała neuronalneprzeciw SOX i titinie
50. Składnik C3 dopełniacza
51. Składnik C4 dopełniacza
52. Prealbumina
53. Kwasy żółciowe
54. PIGW łożyskowy ludzki czynnik wzrostu
55. sFlt rozpuszczalna fms-podobna kinaza tyrozynowa
56. free beta HCG wolna podjednostka beta ludzkiej gonadotropiny kosmówkowej
57. PAPP-A osoczowe białko ciążowe A
58. Przeciwciała IgA przeciw kardiolipinie
59. Przeciwciała IgA przeciw beta2-glikoproteinie

PROFILAKTYKA

Każdy z nas powinien pamiętać o badaniach profilaktycznych przeznaczonych dla swojej grupy wiekowej. Zapraszamy wszystkich Państwa do śledzenia ogłoszeń dotyczących badań profilaktycznych.

NOWE ŚWIADCZENIA MEDYCZNE

Zapraszamy do śledzenia ogłoszeń i wydarzeń związanych z nowymi świadczeniami medycznymi.

DOKUMENTACJA MEDYCZNA

Każdy pacjent ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej swojego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych.

PROJEKTY UNIJNE

Nasz szpital z powodzeniem zdobywa środki unijne potrzebne do rozwoju placówki. Zobacz jakie inwestycje udało się dotąd przeprowadzić.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na korzystanie z plików cookies. Więcej w dziale Polityka prywatności.