PL

INFORMACJA +48 56 641 44 44

Zakres świadczeń

Patomorfologia

1. Badanie histopatologiczne:
1a. składające się z jednego wycinka
1b. składające się z 2-4 wycinków
1c. składające się z 5-6 wycinków
1d. składające się z 7-9 wycinków
1e. składające się z 10-19 wycinków
1f. składające się z 20-39 wycinków
1g. składające się z więcej niż 40 wycinków
2. Badanie histochemiczne
2a. składające się z 1 wycinka
2b. składające się z 2-3 wycinków
2c. składające się z 4-5 wycinków
2d. składające się z powyżej 6 wycinków
3. Cytologia ginekologiczna
4. Biopsja aspiracyjna cienkoigłowa BAC
5.Sekcja zwłok autopsja
6. Konsultacja histopatologiczna
7. Badanie immunohistochemiczne
7a. składające się z jednego wycinka
7b. składające się z 2 - 3 wycinków
7c. składające się z 4 - 5 wycinków
7d. składające się z powyżej 6 wycinków
8. Badanie śródoperacyjne INTRA
9. Barwienie szkiełek histopatologicznych bez oceny
10. Barwienie szkiełek metodą histopatologiczną bez oceny
11. Barwienie szkiełek metodą immunohistochemiczną bez oceny
12. Barwienie szkiełek cytologii ginekologicznej bez oceny
13. Badanie histopatologiczne - płyny z jamy ciała, plwociny, wycieki, imprinty (wymazy)
14. Wynajęcie sali sekcyjnej
15. Przechowywanie zwłok w chłodni 
16. Cytologia
17. Barwienie szkiełek cytologicznych bez oceny
18. Wykonanie preparatu histopatologicznego bez oceny
19. Cytologia jednowarstwowa (LBC) bez zawiesiny
20. Cytologia jednowarstwowa (LBC) z zawiesiną
21. Cytologia jednowarstwowa (LBC) z zawiesiną bez oceny
22. Cytologia jednowarstwowa (LBC) z zawiesiną-barwienie immunohistochemiczne   
      P16/Ki67

PROFILAKTYKA

Każdy z nas powinien pamiętać o badaniach profilaktycznych przeznaczonych dla swojej grupy wiekowej. Zapraszamy wszystkich Państwa do śledzenia ogłoszeń dotyczących badań profilaktycznych.

NOWE ŚWIADCZENIA MEDYCZNE

Zapraszamy do śledzenia ogłoszeń i wydarzeń związanych z nowymi świadczeniami medycznymi.

DOKUMENTACJA MEDYCZNA

Każdy pacjent ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej swojego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych.

PROJEKTY UNIJNE

Nasz szpital z powodzeniem zdobywa środki unijne potrzebne do rozwoju placówki. Zobacz jakie inwestycje udało się dotąd przeprowadzić.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na korzystanie z plików cookies. Więcej w dziale Polityka prywatności.