PL

INFORMACJA +48 56 641 44 44

Dokumentacja medyczna

I.

Dokumentację stanowi: 
 1. dokumentacja indywidualna - odnosząca się do poszczególnych pacjentów korzystających ze świadczeń zdrowotnych;
 2. dokumentacja zbiorcza - odnosząca się do ogółu pacjentów lub określonych grup pacjentów korzystających ze świadczeń zdrowotnych.

II.

Dokumentacja indywidualna obejmuje: 
 1. dokumentację indywidualną wewnętrzną - przeznaczoną na potrzeby podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych, zwanego dalej ?podmiotem";
 2. dokumentację indywidualną zewnętrzną - przeznaczoną na potrzeby pacjenta korzystającego ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez podmiot.

III.

Dokumentację indywidualną wewnętrzną stanowią w szczególności: 
 1. historia zdrowia i choroby;
 2. historia choroby;
 3. karta noworodka;
 4. karta indywidualnej opieki pielęgniarskiej;
 5. karta indywidualnej opieki prowadzonej przez położną;
 6. karta wizyty patronażowej;
 7. karta wywiadu środowiskowo?rodzinnego.

IV.

Dokumentację indywidualną zewnętrzną stanowią w szczególności: 
 1. skierowanie do szpitala lub innego podmiotu;
 2. skierowanie na badanie diagnostyczne lub konsultację;
 3. zaświadczenie, orzeczenie, opinia lekarska;
 4. karta przebiegu ciąży;
 5. karta informacyjna z leczenia szpitalnego.

V.

W dokumentacji indywidualnej wewnętrznej dokonuje się wpisu o wydaniu dokumentacji indywidualnej zewnętrznej lub załącza jej kopie. 


Dokumentacja medyczna udostępniana jest na podstawie wniosku o udostępnienie dokumentacji medycznej, który można przesłać pocztą na adres ul. Rydygiera 15/17, 86-300 Grudziądz lub wysłać skan wniosku na adres dokumentacja@bieganski.org. Informacji można zasięgnąć telefonicznie pod nr 56 641 3412 lub 56 641 3441.

Dokumentacja może zostać odebrana osobiście (po ustaleniu terminu) w Biurze Obslugi Interesanta w pokoju nr 24 lub przesłana pocztą (doliczana jest dodatkowa opłata za przesyłkę). Sposób odbioru dokumentacji proszę określić we wniosku.

Wzór wniosku:

PROFILAKTYKA

Każdy z nas powinien pamiętać o badaniach profilaktycznych przeznaczonych dla swojej grupy wiekowej. Zapraszamy wszystkich Państwa do śledzenia ogłoszeń dotyczących badań profilaktycznych.

NOWE ŚWIADCZENIA MEDYCZNE

Zapraszamy do śledzenia ogłoszeń i wydarzeń związanych z nowymi świadczeniami medycznymi.

KARIERA

Nasi pracownicy stale doskonalą swoje umiejętności. Jeśli poszukujesz pracy w szpitalu - zachęcamy do śledzenia ogłoszeń.

PROJEKTY UNIJNE

Nasz szpital z powodzeniem zdobywa środki unijne potrzebne do rozwoju placówki. Zobacz jakie inwestycje udało się dotąd przeprowadzić.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na korzystanie z plików cookies. Więcej w dziale Polityka prywatności.