PL

INFORMACJA +48 56 641 44 44

Udostępnianie dokumentacji medycznej

Dokumentacja medyczna udostępniana jest na podstawie wniosku o udostępnienie dokumentacji medycznej, który można:

  • przesłać pocztą na adres ul. Rydygiera 15/17, 86-300 Grudziądz 
lub 
  • wysłać skan wniosku na adres dokumentacja@bieganski.org Informacji można zasięgnąć telefonicznie pod nr 56 641 3412, 56 641 3441 lub 56 641 3473.

Dokumentacja może zostać odebrana:

  • osobiście (po ustaleniu terminu) w Punkcie Odbioru Dokumentacji Medycznej (w budynku D, na parterze, w pokoju nr 24) od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 14:00
lub 
  • przesłana Pocztą Polską poprzez usługę Pocztex (za pobraniem) - zgodnie z aktualnym cennikiem Poczty Polskiej. 

Sposób odbioru dokumentacji należy określić we wniosku.

Wzór wniosku:

Przykłady wypełnionych wniosków:


Opłata za udostępnienie dokumentacji medycznej:

  1. kopia dokumentacji medycznej (1 strona kopii) - 0,50  zł
  2. odpis lub wyciąg dokumentacji medycznej (1 strona wyciągu lub odpisu) - 14,39 zł
  3. dokumentacja medyczna na informatycznym nośniku danych - 2,88 zł
  4. udzielenie informacji lub udzielenie opinii o stanie zdrowia pacjenta w odpowiedzi na wniosek złożony w trybie art. 38 ust. 1 Ustawy  z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej - 150,00 zł. 


Opłaty nie pobiera się w przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej: 
  1. Pacjentowi albo jego przedstawicielowi ustawowemu po raz pierwszy w żądanym zakresie i w sposób, o którym mowa w art. 27 ust. 1 pkt 2 i 5 oraz ust. 3 Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
  2. W związku z postępowaniem przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, o której mowa w art. 67e ust. 1 Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

PROFILAKTYKA

Każdy z nas powinien pamiętać o badaniach profilaktycznych przeznaczonych dla swojej grupy wiekowej. Zapraszamy wszystkich Państwa do śledzenia ogłoszeń dotyczących badań profilaktycznych.

NOWE ŚWIADCZENIA MEDYCZNE

Zapraszamy do śledzenia ogłoszeń i wydarzeń związanych z nowymi świadczeniami medycznymi.

DOKUMENTACJA MEDYCZNA

Każdy pacjent ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej swojego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych.

PROJEKTY UNIJNE

Nasz szpital z powodzeniem zdobywa środki unijne potrzebne do rozwoju placówki. Zobacz jakie inwestycje udało się dotąd przeprowadzić.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na korzystanie z plików cookies. Więcej w dziale Polityka prywatności.