PL

INFORMACJA +48 56 641 44 44

PROJEKTY UNIJNE

Wyposażenie w ambulanse

Wyposażenie Regionalnego Szpitala Specjalistycznego w Grudziądzu w ambulanse w celu zwiększenia efektywności działania zespołów ratownictwa medycznego. Inwestycja finansowana ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013


Planowany koszt realizacji Projektu wynosił 1 090 794,40 PLN z czego wysokość dofinansowania w ramach POIiŚ to 85% kwoty wydatków. Dzięki dofinansowaniu w ramach POIiŚ Szpital dysponuje kolejnymi dwoma kontenerowymi ambulansami, które mogą skutecznie ratować zdrowie i życie ludzkie. Kontener medyczny zapewnia nieomal szpitalne warunki opieki nad pacjentem w wyjątkowo obszernym i ergonomicznym wnętrzu. Zastosowana technologia użyta w ambulansach będzie miała neutralny wpływ na środowisko naturalne. Realizacja projektu w efekcie przyczyni się do zmniejszenia dysproporcji w dostępie do usług medycznych świadczonych przez Szpital dla mieszkańców powiatu. Dzięki realizacji projektu nastąpi również zwiększenie sprawności i skuteczności pomocy doraźnej świadczonej przez zespoły ratownictwa medycznego. Ambulans na wyposażeniu posiada m. in.: nosze reanimacyjne, nosze podbierające, deskę ortopedyczną, materac próżniowy, kołnierze unieruchamiające kręgosłup szyjny, kamizelkę ortopedyczną, zestaw szyn próżniowych, ssak akumulatorowy, respirator transportowy, pompę infuzyjną transportową, pulsoksymetr transportowy, ciśnieniomierz stacjonarny, krzesełko kardiologiczne, larungoskop, worek samosprężalny, torbę pediatryczną, videolaryngoskop, defibrylator przenośny. 

W dniu 17 marca 2010 Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu podpisał z Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia umowę na dofinansowanie projektu pn. "Wyposażenie Regionalnego Szpitala Specjalistycznego w Grudziądzu w ambulanse w celu zwiększenia efektywności działania zespołów ratownictwa medycznego" w ramach działania 12.1. Rozwój sytemu ratownictwa medycznego priorytetu XII Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 

Zakres projektu to zakup ambulansów wraz z wyposażeniem - 2 szt. 

Całkowity koszt projektu: 1 090 795,40 zł

Wysokość dofinansowania przez Unię Europejską ze środków EFRR w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko:

85 % kwoty wydatków kwalifikowanych nie więcej niż 927 176,09 zł

Dwa zakupione przez Szpital ambulanse kontenerowe to volkswageny crafter 50 wraz z niezbędnym wyposażeniem. Wybór tego typu ambulansu przez Szpital został podyktowany wieloma zaletami, jakie posiada samochód, a mianowicie kontener medyczny zapewnia nieomal szpitalne warunki opieki nad pacjentem w wyjątkowo obszernym i ergonomicznym wnętrzu.
Sprzęt medyczny umieszczony w pojemnych szafach dostępnych z zewnątrz ułatwia pracę zespołu medycznego. Ambulans kontenerowy jest bardzo elastyczny a zawieszenie jest tak skonstruowane, że zapewnia sprawne pokonywanie nierówności i komfort transportu chorego.


PROFILAKTYKA

Każdy z nas powinien pamiętać o badaniach profilaktycznych przeznaczonych dla swojej grupy wiekowej. Zapraszamy wszystkich Państwa do śledzenia ogłoszeń dotyczących badań profilaktycznych.

NOWE ŚWIADCZENIA MEDYCZNE

Zapraszamy do śledzenia ogłoszeń i wydarzeń związanych z nowymi świadczeniami medycznymi.

DOKUMENTACJA MEDYCZNA

Każdy pacjent ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej swojego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych.

PROJEKTY UNIJNE

Nasz szpital z powodzeniem zdobywa środki unijne potrzebne do rozwoju placówki. Zobacz jakie inwestycje udało się dotąd przeprowadzić.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na korzystanie z plików cookies. Więcej w dziale Polityka prywatności.