PL

INFORMACJA +48 56 641 44 44

PROJEKTY UNIJNE

Zakup urządzeń medycznych

Podniesienie jakości działania systemu ratownictwa medycznego poprzez zakup urządzeń medycznych. Inwestycja finansowana ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013


Przedmiotem projektu było zakupienie wyposażenia medycznego dla nowo powstałego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, co nieodzownie miało wpływ na zwiększenie skuteczności działań Oddziału w stanach zagrożenia zdrowotnego oraz dostosowanie jakości świadczonych usług do standardów Unii Europejskiej. Rezultaty, osiągnięte poprzez wyposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, to przede wszystkim poprawa jakości udzielanych świadczeń, zwiększenie niezawodności i zaawansowania technologicznego sprzętu, zmniejszenie śmiertelności wśród ofiar wypadków, zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców powiatu grudziądzkiego, a także turystów, poszerzenie zakresu świadczonych przez Szpital usług. 

W dniu 14 września 2010 Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu podpisał z Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia umowę na dofinansowanie projektu pn. "Podniesienie jakości działania systemu ratownictwa medycznego w Regionalnym Szpitalu Specjalistycznym w Grudziądzu poprzez zakup urządzeń medycznych" w ramach działania 12.1. Rozwój sytemu ratownictwa medycznego priorytetu XII Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. Zakres projektu to zakup sprzętu medycznego dla Stacjonarnego Oddziału Ratunkowego.

Całkowity koszt projektu: 5 486 619,99 zł

Wysokość dofinansowania przez Unię Europejską ze środków EFRR w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko: 

85 % kwoty wydatków kwalifikowanych nie więcej niż 4663 629,99 zł

Sprzęt medyczny zakupiony w ramach projektu to:
- lampy zabiegowe sufitowe: szt. 9,
- lampy operacyjne: szt. 2,
- reflektory lekarskie: szt. 5,
- lampy zabiegowe statywowe: szt. 1,
- panele anestezjologiczne: szt. 10,
- negatoskopy: szt. 2,
- ap. rtg przyłóżkowy: szt. 1,
- ultrasonograf: szt. 2,
- aparaty do znieczulenia: szt. 3,
- system centralnego nadzoru anestezjologicznego: szt. 1,
- wózek reanimacyjny: szt. 1,
- moduł pomiaru rzutu minut. serca: szt. 1,
- urządzenie do pomiaru ciśnienia śródczaszkowego: szt. 1,
- systemy monitorowania pacjenta: szt. 10,
- respiratory: szt. 3,
- zestaw CP-2: szt. 2,
- defibrylator z możliwością kardiowersji: szt. 1,
- sufitowe kolumny chirurgiczne: szt. 2,
- sufitowe jednostki zasilające: szt. 2,
- pompy infuzyjne jednostrzykawkowe: szt. 42,
- pompy infuzyjne objętościowe: szt. 11
- wiertarka szybkoobrotowa: szt. 1,
- napęd akumulatorowy - ortopedyczny: szt. 1,
- diatermie chirurgiczne: szt. 2,
- macerator: szt. 1,
- łóżko do intensywnej terapii: szt. 10,
- wózek do transportu sprzętu medycznego: szt. 1,
- narzędziowy stolik podawczy: szt. 3,
- wózek do przewożenia chorych: szt. 6,
- wózek inwalidzki: szt. 1.


PROFILAKTYKA

Każdy z nas powinien pamiętać o badaniach profilaktycznych przeznaczonych dla swojej grupy wiekowej. Zapraszamy wszystkich Państwa do śledzenia ogłoszeń dotyczących badań profilaktycznych.

NOWE ŚWIADCZENIA MEDYCZNE

Zapraszamy do śledzenia ogłoszeń i wydarzeń związanych z nowymi świadczeniami medycznymi.

DOKUMENTACJA MEDYCZNA

Każdy pacjent ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej swojego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych.

PROJEKTY UNIJNE

Nasz szpital z powodzeniem zdobywa środki unijne potrzebne do rozwoju placówki. Zobacz jakie inwestycje udało się dotąd przeprowadzić.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na korzystanie z plików cookies. Więcej w dziale Polityka prywatności.