PL

INFORMACJA +48 56 641 44 44

PROJEKTY UNIJNE

Lądowisko w Brodnicy

Lądowisko w Brodnicy szansą poprawy funkcjonowania systemu ratownictwa medycznego. Inwestycja finansowana ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013


Regionalny Szpital Specjalistyczny jest szpitalem pełnoprofilowym, ogólnodostępnym, pełniącym całodobowe ostre dyżury, zabezpieczającym pod względem specjalistycznym wschodnią część woj. kujawsko-pomorskiego. Grudziądzka placówka to nie tylko kilkadziesiąt oddziałów łóżkowych w podstawowych, specjalistycznych oraz wysokospecjalistycznych dziedzinach, ale to również zespoły poradni specjalistycznych i konsultacyjnych, a także ogrom placówek szerokiego zaplecza diagnostycznego. Oddział Szpitala znajduje się także w Brodnicy, gdzie podobnie jak w Grudziądzu powstanie lądowisko dla helikopterów. Obecnie inwestycja jest w trakcie realizacji. Lądowisko zlokalizowane będzie w bezpośrednim sąsiedztwie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Brodnicy. Płyta lądowiska zostanie usytuowana na dachu zadaszenia nad terenem na wysokości odpowiadającej kondygnacji budynku głównego szpitala, na której lokalizowany jest oddział SOR. Lądowisko dla śmigłowców będzie pełniło funkcję lądowiska sanitarnego działającego w ramach Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Łączna kwota projektu wynosi 6 215 220,00 zł. Szpital w Brodnicy zapewnia specjalistyczne świadczenia zdrowotne w zakresie opieki ambulatoryjnej i stacjonarnej dla pacjentów z północnego regionu województwa kujawsko-pomorskiego. Dodatkowo lokalizacja Brodnickiego oddziału Szpitala przy drodze krajowej świadczy o ponadregionalnym charakterze Szpitala, dlatego inwestycja ma na celu zwiększenie skuteczności udzielania świadczeń przez szpitalne oddziały ratunkowe, w tym obniżenie poziomu śmiertelności oraz skutków powikłań powstałych w wyniku wypadków, poprawa stanu zdrowia pacjentów.


PROFILAKTYKA

Każdy z nas powinien pamiętać o badaniach profilaktycznych przeznaczonych dla swojej grupy wiekowej. Zapraszamy wszystkich Państwa do śledzenia ogłoszeń dotyczących badań profilaktycznych.

NOWE ŚWIADCZENIA MEDYCZNE

Zapraszamy do śledzenia ogłoszeń i wydarzeń związanych z nowymi świadczeniami medycznymi.

DOKUMENTACJA MEDYCZNA

Każdy pacjent ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej swojego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych.

PROJEKTY UNIJNE

Nasz szpital z powodzeniem zdobywa środki unijne potrzebne do rozwoju placówki. Zobacz jakie inwestycje udało się dotąd przeprowadzić.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na korzystanie z plików cookies. Więcej w dziale Polityka prywatności.