PL

INFORMACJA +48 56 641 44 44

PROJEKTY UNIJNE

„Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej – II etap.”

Dyrektor Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Wł. Biegańskiego w Grudziądzu w dniu 24.08.2021 r. podpisał umowę  dotacyjną o dofinansowanie projektu pn.: „Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej – II etap.”


Projekt realizowany ze środków EFRR w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa 2. Cyfrowy region, Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych. 

Dyrektor Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Wł. Biegańskiego w Grudziądzu w dniu 24.08.2021 r. podpisał umowę  dotacyjną o dofinansowanie projektu pn.: „Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej – II etap.”


Wartość projektu: 3.000.000,00 zł
Dofinansowanie : 2.550.000,00 zł

W ramach projektu zakupiony został następujący sprzęt informatyczny i oprogramowanie:
1. UTM  – 40 szt.
2. Usługa ekwiwalentna  – 1 kpl.
3. Oprogramowanie dziedzinowe: HIS, PACS, RIS, LIS – 1 kpl.
4. Macierz – 1 kpl.
5. Tablet medyczny - 6 szt.


PROFILAKTYKA

Każdy z nas powinien pamiętać o badaniach profilaktycznych przeznaczonych dla swojej grupy wiekowej. Zapraszamy wszystkich Państwa do śledzenia ogłoszeń dotyczących badań profilaktycznych.

NOWE ŚWIADCZENIA MEDYCZNE

Zapraszamy do śledzenia ogłoszeń i wydarzeń związanych z nowymi świadczeniami medycznymi.

DOKUMENTACJA MEDYCZNA

Każdy pacjent ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej swojego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych.

PROJEKTY UNIJNE

Nasz szpital z powodzeniem zdobywa środki unijne potrzebne do rozwoju placówki. Zobacz jakie inwestycje udało się dotąd przeprowadzić.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na korzystanie z plików cookies. Więcej w dziale Polityka prywatności.