PL

INFORMACJA +48 56 641 44 44

PROJEKTY UNIJNE

Wypłata dodatków do wynagrodzeń dla pracowników Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego.

Projekt pn. „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19 – etap II”, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.


Projekt pn. „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19 – etap II”, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dyrektor Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Wł. Biegańskiego w Grudziądzu    w dniu 17.06.2021 r. podpisał umowę na powierzenie grantu na realizację zadań polegających na wypłacie dodatków do wynagrodzeń pracownikom Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Wł. Biegańskiego w Grudziądzu.

Wartość projektu:    339 652,00 zł
Dofinansowanie:     100 %


Celem przyznania grantu jest ograniczenie zatrudnienia personelu Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego do jednego miejsca pracy, a tym samym do zapewnienia bezpieczeństwa pacjentom, tj. zminimalizowania  ryzyka zakażenia COVID-19.

Otrzymane środki w ramach grantu służą finansowaniu kosztów dopłat do wynagrodzenia pracownikom Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Wł. Biegańskiego w Grudziądzu za okres od 01.09.2020 r. do 31.12.2020 r. w wysokości:

2 582,00 zł  brutto miesięcznie dla pielęgniarek i fizjoterapeutów,
1 574,00 zł  brutto miesięcznie dla opiekunów medycznych,
1 426,00 zł  brutto miesięcznie dla osób sprzątających.
1 426,00 zł  brutto miesięcznie dla dietetyczek.

PROFILAKTYKA

Każdy z nas powinien pamiętać o badaniach profilaktycznych przeznaczonych dla swojej grupy wiekowej. Zapraszamy wszystkich Państwa do śledzenia ogłoszeń dotyczących badań profilaktycznych.

NOWE ŚWIADCZENIA MEDYCZNE

Zapraszamy do śledzenia ogłoszeń i wydarzeń związanych z nowymi świadczeniami medycznymi.

DOKUMENTACJA MEDYCZNA

Każdy pacjent ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej swojego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych.

PROJEKTY UNIJNE

Nasz szpital z powodzeniem zdobywa środki unijne potrzebne do rozwoju placówki. Zobacz jakie inwestycje udało się dotąd przeprowadzić.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na korzystanie z plików cookies. Więcej w dziale Polityka prywatności.