PL

INFORMACJA +48 56 641 44 44

PROJEKTY UNIJNE

„Zakup ambulansów oraz środków ochrony indywidualnej dla ratownictwa medycznego w Regionalnym Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Wł. Biegańskiego w Grudziądzu w ramach walki z COVID-19 oraz innymi chorobami zakaźnymi.”


Dyrektor Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Wł. Biegańskiego w Grudziądzu w dniu 10.04.2021 r. podpisał umowę o dofinansowanie projektu pn.: „Zakup ambulansów oraz środków ochrony indywidualnej dla ratownictwa medycznego w Regionalnym Szpitalu Specjalistycznym  im. dr. Wł. Biegańskiego w Grudziądzu w ramach walki z COVID-19 oraz innymi chorobami zakaźnymi.”

Projekt realizowany w ramach działania 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego, oś  priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. 

Dyrektor Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Wł. Biegańskiego w Grudziądzu w dniu 10.04.2021 r. podpisał umowę o dofinansowanie projektu pn.: „Zakup ambulansów oraz środków ochrony indywidualnej dla ratownictwa medycznego w Regionalnym Szpitalu Specjalistycznym  im. dr. Wł. Biegańskiego w Grudziądzu w ramach walki z COVID-19 oraz innymi chorobami zakaźnymi.”

Wartość projektu:  1 130 000,00 zł
Dofinansowanie:   1 040 000,00 zł
      
Cel projektu: 
Celem projektu jest wsparcie Szpitala w związku z realizacją działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczanie „COVID-19” oraz innych chorób zakaźnych w tym poprawa infrastruktury sprzętowej Szpitala udzielającego świadczeń zdrowotnych w zakresie ratownictwa medycznego posiadającego w swej strukturze Zespoły Ratownictwa Medycznego, a także zakup środków ochrony indywidualnej dla Zespołów Ratownictwa Medycznego.
W ramach projektu zakupione zostaną dwa nowoczesne ambulanse typu C wraz z wyposażeniem oraz 1700 szt. kombinezonów ochronnych.PROFILAKTYKA

Każdy z nas powinien pamiętać o badaniach profilaktycznych przeznaczonych dla swojej grupy wiekowej. Zapraszamy wszystkich Państwa do śledzenia ogłoszeń dotyczących badań profilaktycznych.

NOWE ŚWIADCZENIA MEDYCZNE

Zapraszamy do śledzenia ogłoszeń i wydarzeń związanych z nowymi świadczeniami medycznymi.

DOKUMENTACJA MEDYCZNA

Każdy pacjent ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej swojego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych.

PROJEKTY UNIJNE

Nasz szpital z powodzeniem zdobywa środki unijne potrzebne do rozwoju placówki. Zobacz jakie inwestycje udało się dotąd przeprowadzić.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na korzystanie z plików cookies. Więcej w dziale Polityka prywatności.