PL

INFORMACJA +48 56 641 44 44

PROJEKTY UNIJNE

Dopłaty do wynagrodzeń dla pracowników Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego.

Projekt pn. „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego” realizowany w ramach Osi priorytetowej 9. Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt pn. „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego” realizowany w ramach Osi priorytetowej 9. Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Dyrektor Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Wł. Biegańskiego w Grudziądzu w dniu 16.07.2020 r. podpisał umowę na udzielenie grantu na finansowanie kosztów dopłat do wynagrodzenia osób świadczących usługi społeczne, w tym opiekuńcze, w związku z wykonywaniem przez nie pracy w warunkach epidemicznych, obciążonych dużym ryzykiem zachorowania.

Wartość projektu: 151 125,00
Dofinansowanie : 100 %

Celem przyznania grantu jest zniwelowanie istniejących barier poprzez podniesienie motywacji pracowników świadczących usługi społeczne, w tym opiekuńcze, w sytuacji narażenia życia lub zdrowia, a co za tym idzie zachowanie zatrudnienia na poziomie gwarantującym świadczenie usług opiekuńczych na rzecz osób starszych i/lub niesamodzielnych na odpowiednim poziomie.

Otrzymane środki w ramach grantu służą finansowaniu kosztów dopłat do wynagrodzenia pracowników Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Wł. Biegańskiego w Grudziądzu w okresie od 01.05.2020 do 31.07.2020 w wysokości:
  • 1000,00 zł brutto miesięcznie dla pracownika, którego obowiązki wymagają stałego i    bezpośredniego kontaktu z podopiecznymi,
  • 500,00 zł brutto miesięcznie dla pracownika, który ma incydentalny kontakt z podopiecznymi.PROFILAKTYKA

Każdy z nas powinien pamiętać o badaniach profilaktycznych przeznaczonych dla swojej grupy wiekowej. Zapraszamy wszystkich Państwa do śledzenia ogłoszeń dotyczących badań profilaktycznych.

NOWE ŚWIADCZENIA MEDYCZNE

Zapraszamy do śledzenia ogłoszeń i wydarzeń związanych z nowymi świadczeniami medycznymi.

DOKUMENTACJA MEDYCZNA

Każdy pacjent ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej swojego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych.

PROJEKTY UNIJNE

Nasz szpital z powodzeniem zdobywa środki unijne potrzebne do rozwoju placówki. Zobacz jakie inwestycje udało się dotąd przeprowadzić.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na korzystanie z plików cookies. Więcej w dziale Polityka prywatności.