PL

INFORMACJA +48 56 641 44 44

PROJEKTY UNIJNE

Wypłata dodatków do wynagrodzeń, środków ochrony osobistej i środków do dezynfekcji dla personelu Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego.

Projekt pn. „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.Projekt pn. „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dyrektor Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Wł. Biegańskiego w Grudziądzu w dniu 30.10.2020 r. podpisał umowę na powierzenie grantu na realizację zadań polegających na wypłacie dodatków do wynagrodzeń pracowników oraz zakupu środków ochrony osobistej i środków do dezynfekcji dla personelu Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Wł. Biegańskiego w Grudziądzu.

Wartość projektu: 107 436,40 zł
Dofinansowanie : 100 %
w  tym:
Dopłata do wynagrodzeń: 79 652,00 zł
Dopłata do śr. ochrony osobistej i śr. do dezynfekcji: 27 784,40 zł


Celem przyznania grantu jest ograniczenie zatrudnienia personelu Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego do jednego miejsca pracy, a tym samym do zapewnienia bezpieczeństwa pacjentom, tj. zminimalizowania  ryzyka zakażenia COVID-19.

Otrzymane środki w ramach grantu służą finansowaniu kosztów dopłat do wynagrodzenia pracowników Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Wł. Biegańskiego w Grudziądzu w okresie od 01-31.08.2020 r. w wysokości:

  • 2 582,00 zł  brutto miesięcznie dla pielęgniarek i fizjoterapeutów,
  • 1 574,00 zł  brutto miesięcznie dla opiekunów medycznych,
  • 1 426,00 zł  brutto miesięcznie dla osób sprzątających.
oraz
  • 694,61 zł brutto miesięcznie na osobę uprawnioną do otrzymania dodatku na zakup środków ochrony osobistej i środków do dezynfekcji.

PROFILAKTYKA

Każdy z nas powinien pamiętać o badaniach profilaktycznych przeznaczonych dla swojej grupy wiekowej. Zapraszamy wszystkich Państwa do śledzenia ogłoszeń dotyczących badań profilaktycznych.

NOWE ŚWIADCZENIA MEDYCZNE

Zapraszamy do śledzenia ogłoszeń i wydarzeń związanych z nowymi świadczeniami medycznymi.

DOKUMENTACJA MEDYCZNA

Każdy pacjent ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej swojego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych.

PROJEKTY UNIJNE

Nasz szpital z powodzeniem zdobywa środki unijne potrzebne do rozwoju placówki. Zobacz jakie inwestycje udało się dotąd przeprowadzić.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na korzystanie z plików cookies. Więcej w dziale Polityka prywatności.